|

เปิดแล้ว! งาน “เที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival”

50DB4633-1327-4EE7-B41C-20264A96EA59

.พาณิชย์ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายชูของดีสงขลาปลากะพง 3 น้ำเปิดงานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่พี่น้องเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย

ช่วงเย็นวันนี้ (7 .. 63) ที่ บริเวณลานหาดใหญ่ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” โดยมี ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

D56DF81E-0CC8-4F89-BAD0-47315A002E81

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดในครั้งนี้ขึ้นจากความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย์ในการเปิดตัวปลากะพง 3 น้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยการใช้จุดขายของการเป็นแหล่งผลิตปลากะพงคุณภาพดี รสชาติอร่อย เพียงหนึ่งเดียวในโลก นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆ เพราะเป็นการวางตำแหน่งทางการตลาดที่ชัดเจน เป็นอัตลักษณ์ สามารถทำกิจกรรมต่อยอดทางการตลาดได้อีกมากทั้งนี้ผลประโยชน์จะตกแก่พี่น้องเกษตรกร และผู้ประกอบการของจังหวัดสงขลา อีกทั้งจะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น อันจะช่วยป้องกันปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด หรือผลิตแล้วไม่สามารถจำหน่ายได้

9D6991D8-E4C3-4EE8-905B-C10F9CB2DD29

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรควบคู่ไปกับการสร้างช่องทางการตลาด โดยจับมือร่วมกับหน่วยงานภาคีอย่างเหนียวแน่น อย่างไรก็ตามในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยรวมถึงหลายๆ ประเทศในโลกต่างได้รับผลกระทบจกการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ทำให้ระบบเศรษฐกิจชะงักตัว การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนล้วนเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถคาดเดา และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น กิจกรรมทางการตลาดที่จะสามารถกระตุ้น หรือส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนกลับมามีชีวิตชีวา มีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของกลุ่มจังหวัดสงขลาปรับตัวดีขึ้นในระยะอันใกล้งานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทาการตลาดที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ เป็นอย่างดี และขอให้พี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการทุกคนมีกำลังใจในการฝ่าฟันวิกฤติเพื่อให้ได้เจอกับความสดใสในอนาคตอันใกล้นี้ สอดรับกับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ที่เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ภายใต้สโลแกนสงขลามาเด้เที่ยวนับ 100 หรอยนับ 1,000″ เพื่อเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เน้นวิถีใหม่ปลอดภัย พร้อมจัดแคมเปญสุดคุ้มสำหรับนักท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวให้เลือกถึง 10 เส้นทาง แต่ละเส้นทางจะมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและการได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวสงขลาในมุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวงานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival ถือเป็นส่วนของหรอยนับ 1,000 เพราะภายในงานมีร้านค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลามานำเสนอเมนูเด็ดให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง

BE46BDBD-D4B5-4824-997B-A9703D38E120

ด้าน นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่างานเที่ยวสงขลา กินปลากะพง 3 น้ำ Seafood Festival” ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา โดยการสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และส่งเสริมการบริโภคส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลา และอาหารทะเลคุณภาพดีที่ผลิตได้ในจังหวัดสงขลา โดยเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลา เป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการตลาดทั้งใน และต่างประเทศให้เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นแล้ว จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

305F3E68-F168-4084-A3F1-38586BFA60CA

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายปลากะพง อาหารทะเลสดๆ โดยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโดยตรง อาหารทะเลปรุงสด อาหารทะเลแปรรูป โดยคัดสรรความอร่อย ของเมนูซีฟู๊ดส่งมอบให้แก่ผู้เที่ยวชมงานได้ลิ้มลองรสชาติอันแสนอร่อย โดยร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดสงขลากว่า 50 ราย นอกจากนี้ ยังมีปลากะพง 3 น้ำ สดๆ ราคาพิเศษ (ปกติราคากิโลกรัมละ 90 บาท ช่วงนาทีทองกิโลกรัมละ 50 บาท) จำหน่ายทุกวัน เพื่อให้ผู้เที่ยวชมงานได้มีโอกาสลิ้มลองความเป็นปลากะพง 3 น้ำ ที่มีหนึ่งเดียวเฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมนาทีทองเพื่อส่งเสริมการขาย การสาธิตบนเวที โดยกิจกรรมทั้งหมดดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด

CB609F5E-990D-49B0-815C-CF741C1E240D

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2563 ลานหาดใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

DCA28427-D62F-4809-A809-1CE0504059C965D617B3-9B2B-435B-B82C-A9BCB7E2A7623EE6EC53-C7BD-4026-92DB-8663C337C82A4B4E85AF-9F06-43B7-BCB3-27A5A7BA2974

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 7 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58204

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ
  • สุรศักดิ์: ขอบคุณมาก อนุโมทนาบุญกับน้องกอล์ฟครับ หัวเรื่องดีมาก ภาพสวยงามมากๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us