|

มท.2 เยือนคลองสำโรง สงขลา เร่งเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส

9A8B53B7-7232-4578-ADC7-4F4400BB4F2B

นิพนธ์ลง ..ชุมชนริมคลองสำโรง .สงขลา เติมจุลินทรีย์ – ติดตั้งถังดักไขมัน รอบบริเวณ พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกคนกับสายน้ำย้ำเดินหน้า จัดทำทั่วประเทศ

บ่ายวันนี้ (8 .. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ บริเวณชุมชนริมคลองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียกล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศบาลนครสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และชุมชนบริเวณคลองสำโรงเข้าร่วมติดตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ

D8B728DE-2DBF-434A-9DEC-E308D0E318F3

ต่อจากนั้น รมช.มท. ชมการสาธิตการติดตั้งเครื่องดักไขมัน และรับฟังการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นกับประชาชนในริมคลองชุมชนสำโรง เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ต่อจากนั้น รมช.มท ได้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในชุมชนริมคลองสำโรง ที่ได้ดำเนินการติดตั้งถังดักไขมันแล้วจำนวน 22 ครัวเรือน และจะมีการติดตั้งเพิ่มอีก 100 ครัวเรือน สำหรับครัวเรือนที่มีความพร้อม ส่วนอีกจำนวน 200 ครัวเรือน จะเร่งดำเนินการติดตั้งให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งการเติมจุลินทรีย์ชนิดน้ำจำนวน 100 ลิตร และจุลินทรีย์ชนิดผงอีก 250 กิโลกรัม (ต้องดำเนินการในช่วงที่ไม่มีฝนตกหรือให้น้ำมีสภาพนิ่งเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ถูกชะล้างออกไป)​ ลงในคลองสำโรง และมอบชุดผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดภาชนะ เพื่อลดไขมัน และรักษาสุขอนามัย รวมทั้งมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ำ สำหรับการบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนริมคลองสำโรง อีกด้วย

85F470D6-8CE1-4E5C-956E-A14EA05C252E

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงนโยบายการจัดการน้ำเสีย โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียว่า การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยตนเองในเบื้องต้น เช่น การช่วยทำความสะอาด แม่น้ำ คู คลอง หรือได้เรียนรู้วิธีการลดความสกปรกของน้ำเสีย จากต้นทาง จากบ้านเรือน ร้านอาหาร ของตนเอง ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือแหล่ง รองรับน้ำ เป็นต้น การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งในวันนี้ได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใส เราคนไทย ต้องร่วมมือที่ชุมชนริมคลองสำโรง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน และการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำทิ้งจากบ้านเรือน เช่น การติดตั้งถังดักไขมัน เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่คลองสำโรง จังหวัดสงขลา รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน ให้เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญ เรื่องของความสะอาด และสุขอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นการดูแลและรักษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ของประเทศไทยโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย จะประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเราทุกคน เช่น การช่วยลดความสกปรกของน้ำเสีย จากต้นทางคือบ้านเรือน ร้านอาหารด้วยตนเอง เช่น การดูแลถังดักไขมัน การไม่ทิ้งน้ำเสีย หรือขยะลงในแม่น้ำ ลำคลองโดยตรง จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

DFA50576-5D9B-479D-8B37-FC54FBFE4369

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58246

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us