|

ม.หาดใหญ่ จัดปฐมนิเทศใหม่ เน้นมาตรการป้องกัน COVID-19

AAD0C8DB-9B6E-458D-A84B-77D0B4F1F755

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการจัดงานเป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม การตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากอนามัย และมาตรการ Social Distancing

8205C171-9F2B-424D-842F-83413DF46843

บรรยากาศในงานมี ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัสดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ดร.ยรรยง คชรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ถือว่ามีความสำคัญต่อนักศึกษาทุกคน ทำให้ทราบถึงข้อปฏิบัติและกฎระเบียบ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับตัวทั้งในการเรียนและการอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

9BDD3A86-D0EB-4DD0-B1F4-24B538FEF2A6

นอกจากนี้ยังมี นายปิยะ วรรณวงค์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ .หาดใหญ่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58336

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us