|

สงขลาส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร รับโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร

0B1B3A8C-6245-458F-8F6C-8719FFD3669F

จังหวัดสงขลา ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร รองรับโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย

วันนี้ (11 .. 63) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) จังหวัดสงขลา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา, วุฒิอาสาธนาคารสมอง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

3A4D9CC3-3A6C-4970-B652-E49243957015

นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 ..2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน มีเป้าหมายส่งเสริมเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย ส่งเสริมการนำสมุนไพรไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนำออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มการใช้บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการภาครัฐ ในปีงบประมาณ ..2560 มีจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรีสกลนคร สุราษฎร์ธานี และในปีงบประมาณ 2561 เพิ่มจังหวัดเป้าหมายอีก 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด พิษณุโลก อุทัยธานี มหาสารคามสุรินทร์ อำนาจเจริญ สระบุรี นครปฐม จันทบุรี และสงขลา เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของประชาชน โดยมีเป้าหมาย คือ โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดสงขลา 192 แห่ง แพทย์แผนไทยบุคลากรสาธารณสุข คณะทำงาน วิทยากร ผู้เกี่ยวข้องในสถานบริการทุกระดับจำนวน 60 คน คณะกรรมการ คณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน

319ED754-AAF1-4570-8AB4-03144B971DDB

โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานในการสร้างความเข้มแข็งของการบริหารและการจัดการเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การขยายช่องทางการใช้ประโยชน์เพื่อมูลค่าและการตลาด การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ

7615C523-8C81-4204-AB52-E5811CAF3B57

โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพรในการจัดทำจุดเรียนรู้และศักยภาพการผลิตสมุนไพร, การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร, การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสมุนไพรในอุตสาหกรรมต่างๆ, เมืองนวัตกรรมสมุนไพร, การจัดกิจกรรมการตลาดงานแสดงสินค้าฯ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ เครื่องแกง ส้มแขก มะม่วงเบา และส้มโอ

2C18FDB3-3960-4900-BD38-A2C0769661EB

ทั้งนี้ ในส่วนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมีจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย เยลลี่หญ้าดอกขาวสำหรับลดความอยากบุหรี่ตำรับยาสมุนไพรสำหรับรักษาแผลเรื้อรัง เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากส้มแขก และมาร์กหน้าผสมสารสกัดจากส้มแขก นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

33AA8F76-0866-4EDC-9649-4E9A2F1888FE

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 11 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58385

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us