|

มรภ.สงขลา หนุนชุมชนพัฒนาอาชีพ ปลูกกาแฟเสริมรายได้ในสวนยาง

78FE6FBA-BF33-433B-8E92-23980764373F

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ .ทุ่งลาน .คลองหอยโข่ง ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช สนับสนุนชุมชนพัฒนาอาชีพ ปลูกกาแฟเสริมรายได้ในสวนยาง

B8337BB0-96B4-418F-B993-3B49EB2F1681

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลาเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงการผลิตพืช จำนวน 42 คน ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการ ได้แก่ การประเมินสมบัติดิน การจัดการดินและปุ๋ย การวัดการเจริญเติบโตของกาแฟ การปลูกกาแฟและตัดแต่งกิ่งกาแฟ

91EEA9ED-2F3D-425E-9F65-AE2CEB7530E7

ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า การลงพื้นที่บริการวิชาการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ..2563 ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา : การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ : การปลูกกาแฟเพื่อเสริมรายได้ในสวนยาง / ไม้ผล พืชผสมผสาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายปานเทพ สุวรรณมาลา นายสมพงศ์ กองคิด นายอำนาจ ทองคีรี นายรัฐพล ประพรม นายธิติวุฒิประพรม นายสมควร สุวรรณรัตน์ นายวิลาศ เหมโก นายธนกร ประพรม และ นายเผิน จันทกาญจน์

28E3A884-F97F-4852-A9D4-64C78F5F29D6

ทั้งนี้ ในวันที่ 13 และ 20 สิงหาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จะลงพื้นที่ให้บริการวิชาการผ่านรายวิชาการจัดการดินเพื่อการผลิตพืช เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

ED608F99-5C94-49A6-9CBB-D247CB2D1E5F4680AAC2-4976-4BFD-A57A-8D5F35047086F8B941C2-70F3-4B3B-A11F-09F5D065DEAF74192BB9-E8F4-4F72-9D3A-690085133A81

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58397

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us