|

พช.สงขลา ชวนสื่อฯ และบล็อกเกอร์ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี UNSEEN สงขลา

001TRSKDSCF9745

สำนักงานพัฒนาชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ จัดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวจ.สงขลาในรูปแบบใหม่ โดยเชิญชวนสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อสมัยใหม่อย่างบล็อกเกอร์ โดยการนำเสนอในรูปแบบของ Press Tours เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อฯ และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจให้มาท่องเที่ยวต่อไป โดยกิจกรรมฯ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2563

TRSKDSCF9687 TRSKDSCF9784 TRSKDSCF9799 TRSKDSCF9890

โดย สำนักงานพัฒนาการ​จังหวัด​สงขลา ได้รับมอบหมายจาก จังหวัดสงขลา ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพื่อให้ดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งกระแสหลักและสื่อสมัยใหม่ (การจัดทำ Press Tours) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 10 หมู่บ้าน/ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เสน่ห์ชุมชนและของชุมชน โดยสื่อสาร กับกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อมวลชน และสื่อสมัยใหม่เพื่อพัฒนาให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบใหม่ที่ตรงกับ ความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยว โดยชุมชน ในจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สื่อมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน และบุคลากรภาครัฐ จำนวน 24 ราย 

TRSKDSCF9900 TRSKDSCF9936 TRSKDSCF9741 TRSKDSCF9830

สำหรับหนังสือพิมพ์ สมิหลา ไทมส์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 24 สื่อฯ ชั้นนำของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดย โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในจังหวัดสงขลาได้แบ่งออกเป็น 3 ทริปใหญ่ๆ แตกต่างกันไปในรูปแบบของวันเดย์ทริป โดย หนังสือพิมพ์ สมิหลา ไทมส์ ได้ไปเส้นทาง : บ้านจังโหลน-บ้านโคกเมือง-บ้านหินเกลี้ยง ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเดินทางร่วมกับสื่อต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา

หหหห

บ้านจังโหลน :  “ถ้ำเขาจังโหลน” ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันซีน@รัตภูมิ

TRSKDSCF9695 TRSKDSCF9721 TRSKDSCF9727 TRSKDSCF9783

เช้าของการเดินทาง คณะทีมงานและสื่อฯ พร้อมกันที่จุดนัดพบ เพื่อเดินทางสู่ ชุมชนบ้านจังโหลน (4) หมู่ที่ 11 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยคณะเดินทางถึง วัดเขาจังโหลน จากนั้น ผู้นำชุมชน นำคณะกราบสักการะพระสมเด็จปู่เจ้า ณ วัดเขาจังโหลน หลังจากนั้นเดินทางเข้าชมธรรมชาติภายในถ้ำเขาจังโหลน ที่มีถ้ำเชื่อมทะลุถึงกันกว่า 20 ถ้ำ และมีความงดงามตระการตาแตกต่างกัน ปัจจุบันสามารถเข้าเที่ยวชมได้ 9 ถ้ำ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง หลังจากนั้นรับประทานอาหารว่าง ณ ลานหน้าถ้ำ ด้วยข้าวต้มมัด และน้ำนมถั่วเขียวเย็นชื่นใจ จากวัตถุดิบภายในชุมชน ช้อปปิ้ง สินค้า OTOP ให้กำลังใจชุมชน ได้แก่ ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก ขนมคอเป็ด พร้อมชมการแสดงแอโรบิคยามเช้าของคณะแม่บ้านชุมชนบ้านจังโหลน(4)

 หหหห
บ้านโคกเมือง :  วิถีคน วิถีผึ้ง ปิ่นโตร้อยสาย
TRSKDSCF9819 TRSKDSCF9839 TRSKDSCF9845 TRSKDSCF9847
หหหห
หลังจากนั้นคณะเดินทางสู่ บ้านโคกเมือง(6) หมู่ที่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ผู้นำชุมชนและทีมงาน กล่าวต้อนรับ และชมวิถีผึ้งซึ่งถือเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่นของบ้านโคกเมือง โดยการสาธิตการย้ายรังผึ้งชัณโรงซึ่งต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ ชมและซื้อสินค้า OTOP ของบ้านโคกเมือง อาทิ น้ำผึ้งยวน แกงไตปลาแห้ง น้ำพริกนรก  ปลาหย่อง ขนมซั้ง ข้าวเกรียบปลา และผลิตภัณฑ์จักรสาน ก่อนเดินทางไปรับประทานคณะเดินทางไปถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจที่ “สะพานแลหวัน” จุดชมวิวริมทะเลสาบสงขลาแห่งใหม่ของบ้านโคกเมือง หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร “ปิ่นโตร้อยสาย” สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถีประเพณีที่แตกต่าง ชาวบ้านปรุงเองด้วยใจคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นที่หลากหลายให้ได้ลอง พร้อมเพลิดเพลินกับการพายเรือคายัคชมเส้นทางคลองบางเหรียงที่มุ่งสู่ทะเลสาบได้ ณ โฮมสเตย์ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ก่อนออกจากบ้านโคกเมืองยังได้แวะชมสวนผลไม้ของบ้านโคกเมืองที่มีทั้งฝรั่ง เสาวรส และแก้วมังกรอีกด้วย
 หหหห
บางกล่ำ :  บางกล่ำดินเผาลือชื่อ สระมรกตอันซีนแห่งเดียวในสงขลา
TRSKDSCF9868 TRSKDSCF9874 TRSKDSCF9896 TRSKDSCF9902
หหหห
ต่อจากนั้นเดินทางไปยัง “บ้านดินเผาบางกล่ำ” ศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์ที่ขึ้นชื่อของ อ.บางกล่ำ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งนอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาขั้นตอนการทำและชมเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ดินเฉพาะที่เรียกว่า “ดินสามน้ำ”ที่มีคุณสมบัติเฉพาะของอ.บางกล่ำแล้ว ยังได้ชิมผลิตภัณฑ์ของฝากจาก “บ้านดินเผาบางกล่ำ” อย่าง ขนมอาลัว และ น้ำสลา ริมคลองบางกล่ำ อีกด้วย ส่งท้ายจากลาบ้านหนองหินกับสระมรกต หนึ่งเดียวในสงขลา พึ่งเป็นสระเขียวสดใสขนาดใหญ่ที่น้อยคนนักจะรู้ว่ามีที่ อ.บางกล่ำ สามารถแวะเก็บภาพความประทับใจได้อีกด้วย
 หหหห
บ้านหินเกลี้ยง : เยี่ยมชม อบต.ท่าข้าม / ชมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำตำบล
TRSKDSCF9907 TRSKDSCF9919 TRSKDSCF9923 TRSKDSCF9940
หหหห
ส่งท้ายวันเดย์ทริปของเส้นทางนี้ ด้วยการแวะเยี่ยมชมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่ตั้งอยู่ที่ 179 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน คณะแม่บ้าน เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เยี่ยมชมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่มีรูปแบบเฉพาะไม่เหมือนใครสวยงามเตะตาจนต้องเก็บภาพประทับใจเป็นหนึ่งในภาพสวยๆ ของทริปนี้เลย และนอกจากนี้ยังได้ฟังคำบรรยาย รับฟังพร้อมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ OTOP ของเหล่าแม่บ้าน ต.ท่าข้าม ที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์สามารถนำเป็นของฝากได้ด้วย ได้แก่ ขนมทองม้วนเห็ดแครง ขนมปั้งสิบไส้ปลาแซลมอล ถั่วลิสงคั่วทรายขาว ข้าวหมาก ฯลฯ พร้อมถ่ายหมู่ร่วมกันปิดท้ายทริปสมบูรณ์ของเส้นทาง บ้านจังโหลน-บ้านโคกเมือง-บ้านหินเกลี้ยง สร้างความประทับใจให้กับคณะสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่อย่างบล็อกเกอร์เป็นอันมาก

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58531

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us