|

ม.อ. – สสว. พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้ ให้แข็งแกร่ง พร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล

491F42D7-C335-4326-A710-993BE137BFD2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ด้วยโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 พร้อมจัดงานเทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิดเลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่วันที่ 29 – 30สิงหาคม 2563 หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล.หาดใหญ่ .สงขลา เน้นนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ในการจัดการและการผลิต โดยมีผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 153 ราย มาจัดจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยศิลปินรับเชิญ

C37FFA83-18A2-4966-9991-C52F4B7FAF6B

โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563  นายชาวันย์สวัสดิ์ชูโต ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝายกฎหมาย และบริการวิชาการ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.มิตรชัยจงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม คณะกรรมการจัดโครงการ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (..) ผู้แทนธนาคารออมสิน และผู้แทนธนาคาร SME Development Bank และผู้ประกอบการในโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดนิทรรศการ ..วิชาการ ต่อเนื่องในงานดังกล่าวด้วย

51C945B7-1B11-4256-8BD2-9EE6F85FB3D5

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทีมงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการที่ทันกับโลกยุคสมัยใหม่ โดยการนำเทคโนโลยียุคดิจิทัล มาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ มีองค์ความรู้ด้านการจัดการที่ถูกหลักการ งานแสดงสินค้าในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ให้เกิดการพัฒนา ต่อยอดและขยายกิจการ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ขอชื่นชมและขอบคุณคณะทำงาน

9CBF55A7-E7D7-4DC8-BBDB-E8A3F66983E0

อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ หัวหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปี 2563 กล่าวว่า การทำโครงการนี้เป็นปีที่ท้าทาย มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันและโจทย์ของการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยาก ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 153 ราย ได้รับองค์ความรู้กระบวนการคิดที่ถูกต้อง เพื่อจะต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

6EB06F83-7B61-417F-8914-428AC3328F8F

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2563 ผู้ประกอบการได้ผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 จุดประกายผู้ประกอบการยุคใหม่ เลิกทำสิ่งเก่า เริ่มทำสิ่งใหม่จำนวน 1,547 ราย กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกเชิงลึก จำนวน 591 ราย และกิจกรรมที่ 3 การทดสอบตลาด ในเทศกาลสินค้า SMEs ภาคใต้  ครั้งที่ 4 จำนวน 153 ราย

D63F66F4-F42C-4129-8687-846B7C4F0597

ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปี 2563 เป็นคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย อาจารย์สุพิชชา เอกอุรุ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ดร.กุลกานต์ เมเวส ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์ ดร.ดรณีกรสุปันตี อาจารย์กาญจนาถ จงภักดี ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.จงพิศ ศิริรัตน์ และอาจารย์วรกิตติ์ แซ่จิ้ว พร้อมทั้งทีมงานของสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

B46011B9-8B7C-41E8-9139-72114E096D4E

นายอินทัช หงษ์ทอง จากกลุ่มโหนดศิลป์ จากกลุ่มคนพิการ สร้างอาชีพ .ระโนด จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้รับโอกาสในการเข้ารับการอบรม และมาเปิดตลาดงานหัตกรรรมจากใบตาล และได้รับคำแนะนำ ในการจัดจำหน่าย ทำให้มียอดขายดีขึ้น ขณะนี้มีการนำไปเป็นของขวัญแก่ผู้เกษียณ เป็นจำนวนมาก

E787C9E2-80EB-4F15-B2F2-26C03A034E84408C702B-9279-4BF6-8B50-49F9C108F312

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59154

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ
  • สุรศักดิ์: ขอบคุณมาก อนุโมทนาบุญกับน้องกอล์ฟครับ หัวเรื่องดีมาก ภาพสวยงามมากๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us