|

‘Deep South Innovation Business Coaching Program’ โชว์ความสำเร็จนวัตกรชายแดนใต้ เดินหน้าสร้างผู้ประกอบการคุณภาพ

6D91C3B6-C6AD-4AEF-A8C3-09364CC14F1E

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ศอ.บต. หน่วยงานภาคีเครือค่ายภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ แถลงข่าวโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program หลักสูตรจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ อวดผลสำเร็จของนวัตกรชายแดนใต้ เดินหน้าสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรม เซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานภาคีเครือค่ายภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ จัดงานแถลงข่าวเพื่ออวดผลสำเร็จของนวัตกรชายแดนใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program หลักสูตรจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้มีศักยภาพในการทำธุรกิจสูง ด้วยการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ที่จะนำมาซึ่งการสร้างเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

0EB929B4-F689-4920-B7DD-282840103066

โดยในปี 2563 โครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program หลักสูตรจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ของการดำเนินงาน ด้วยความมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การคิดและการต่อยอดที่ไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นที่จะสรรหาโอกาสจากวิกฤติที่เกิดขึ้นรอบตัว ด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความก้าวหน้า แตกต่าง และไม่เหมือนใคร ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า 500 ธุรกิจ ตั้งแต่ ปี 2561

30241787-254D-4872-A60F-FB1EBD166E04

สำหรับปี 2563 นี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) หน่วยงานภาคีเครือค่ายภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้จัดโครงการ Deep South Innovation Business Coaching Program หลักสูตรจัดการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม 3 days Smart SMEs & Start up ได้จัดขึ้น โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของธุรกิจนวัตกรรมและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า200 ธุรกิจ และต่อเนื่องด้วย กิจกรรม 8 weeks coaching innovation program หลักสูตรการวางแผนทางธุรกิจ และนวัตกรรม สุดเข้มข้น ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอด 8 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างแผนธุรกิจ กำจัดจุดอ่อนทางธุรกิจ และต่อยอดทางธุรกิจสู่ธุรกิจนวัตกรรมต่อไป อุทยานการเรียนรู้ TK park จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 พฤษภาคม 2563 มีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทั้งสิ้น 34 ธุรกิจ นอกจากนี้ แล้วผู้ประกอบการทั้ง 34 ธุรกิจ จะได้เรียนในคอร์สที่มีมูลค่ากว่า 100,000 บาทต่อคนและยังจะสามารถขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุน open innovation สูงสุดถึง 1,500,000 บาท จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการที่ได้รับทุนไปแล้วทั้งสิ้น 3 ธุรกิจ คือ โครงการพัฒนากระบวนการดองไข่เค็มด้วยเครื่องดองไข่เค็มความดันสูง โครงการท่องเที่ยวเสมือนจริง Traveler’s Souvenir และโครงการกรวยยางธรรมชาติอุดรูระเบิดเพื่อการเหมืองแร่ ส่วนธุรกิจอื่นๆ ก็ยังคงมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพร้อมสำหรับขอรับทุน

3F8D8AC5-A0E5-4A72-B49B-6EC2FC72862840C14868-05AC-4546-9BCE-E99CFD93C6EC734F2237-9F05-4274-BDCE-A8C54D881AB822051682-1641-43B0-945D-20E84286BD2BBHHIMG_5869

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59519

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ
  • สุรศักดิ์: ขอบคุณมาก อนุโมทนาบุญกับน้องกอล์ฟครับ หัวเรื่องดีมาก ภาพสวยงามมากๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us