|

กสทช. ปรับโฉมอบรมสื่อใต้แนวใหม่ เน้นเสนอข่าวเชิงสืบสวนท้องถิ่น – ใช้สื่อทันสมัยเข้าถึงง่ายในยุคดิจิทัล

003NBTC1DSCF1355

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดให้มีโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัลแก่สื่อท้องถิ่นภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยได้ความรับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนง จากหลายสำนักสื่อฯในภาคใต้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

NBTC1DSCF1337 NBTC1DSCF1457 NBTC1DSCF1548 NBTC1DSCF1562

สำหรับโครงการฝึกอบรมการผลิตและนำเสนอข่าวสารยุคดิจิทัลแก่สื่อท้องถิ่นภาคใต้ในครั้งนี้ มีสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.) รับผิดชอบโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในด้านการผลิต นำเสนอข่าวผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ง่ายทันสมัยเข้าถึงผู้เสพข่าวในยุคปัจจุบันที่นิยมสื่อที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายมากขึ้น และยังต้องนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นกลาง รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสื่อฯ โดยการอบรมครั้งนี้จะมีวิทยากรฯจากหลายแขนงที่มีความรู้ความเข้าใจความชำนาญมาคอยช่วยให้ผลิตรายการได้อย่างมีคุณภาพ และก้าวขึ้นสู่การเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพยิ่งขึ้น

119056856_1230888090581182_3232050166569967622_n

ในโอกาสนี้ ทาง นสพ.สมิหลา ไทมส์ ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยได้เล่าถึงการอบรมในครั้งนี้ ว่า ครั้งนี้จะเป็นการอบรมที่พิเศษกว่าทุกครั้ง ปกติอบรมกันมาเกือบ 10 ปี ไปมาทุกภาคแล้ว แต่ก็ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้อบรมได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และต่อๆ ไปบ้าง เพื่อให้บุคลากรสื่อได้รับความรู้ในการอบรมทั่วถึง โดยในการอบรมที่ผ่านจะให้ความรู้ใด้านกฏหมายสื่อมวลชน, เทคนิคการนำเสนอข่าวที่ทำให้น่าสนใจ ซึ่งครั้งนี้คิดว่าควรต่างจากเดิมหน่อย คือเน้นพัฒนาข่าวท้องถิ่นเป็นหลักเพราะถ้ามาทำรายการอื่นเนี่ยจะเจอคู่แข่งกันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อกลาง สื่อออนไลน์ทั่วไปมาใช้ไม่หมดเลยมันแย่งผู้ชมผู้ฟังจนหมด ซึ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นต้องมีเทคนิคหันมาพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายนี่แหละ ซึ่งสมัยก่อนเทคโนโลยีสื่ออาจจะแพงและอุปกรณ์ที่ใหญ่โต แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วเพียงโทรศัพท์มือถือก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ถ่ายทำจัดรายการได้แล้ว ไม่ยุ่งยาก เพราะโทรศัพท์มือถือยังถ่ายวีดีโอเป็น 4K ได้เลย สื่อฯ สามารถทำข่าวได้หมดเลย โดยมีกล้องมีเครื่องอัดเสียงที่ไม่แพงมากนัก แต่อุปกรณ์ที่เล็กขึ้นใช้งานได้ดีมีคุณภาพ ดังนั้นทาง กสทช. จะได้ให้ความรู้และเทคนิคที่ใช้อบรมด้วยอุปกรณ์มือถือที่ทุกสื่อมีอยู่กับตัวเป็นหลักผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชั่นที่รองรับ และในการอบรมตลอดมาแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน ครั้งนี้ได้สถาบันอิศรามาช่วยนะครับ เพื่อเจาะลึกกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนท้องถิ่นให้มากขึ้น

NBTC1DSCF1366 NBTC1DSCF1398 NBTC1DSCF1468 NBTC1DSCF1502 NBTC1DSCF1519 NBTC1DSCF1539

ตลอดระยะเวลาสามวันเต็ม ทางสำนักงาน กสทช. โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง ได้จัดกิจกรรมอบรมต่างๆที่เข้มข้นอันได้แก่ การบรรยายหัวข้อ “กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนท้องถิ่น ในยุคสื่อดิจิทัล” โดย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และนายมนตรี จุ้ยม่วงศรี บรรณาธิการศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา, การบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การสร้างตัวตน การเล่าเรื่องในภูมิทัศน์สื่อดิจิทัล” โดย อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, การบรรยายหัวข้อ “การผลิตด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน (MOJO)” โดย อาจารย์วารินทร์ ภัทรปทุมทอง อาจารย์ประจำภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, การบรรยายหัวข้อ “การตัดต่อด้วย Application Editing” โดย อาจารย์อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, การบรรรยายหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล” โดย อาจารย์อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

NBTC1DSCF1322 NBTC1DSCF1372 NBTC1DSCF1478 NBTC1DSCF1528 NBTC1DSCF1541 NBTC1DSCF1551

ซึ่งในแต่ละวันจะมีการจัดกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัตินอกสถานที่จริงหัวข้อ “ฝึกปฏิบัติการผลิตข่าว และรายงานข่าวท้องถิ่นผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟนโดยการ Live และถ่ายทำสกู๊ปข่าวด้วยวิธี MOJO” โดยวิทยากรประจำกลุ่มเพื่อนำความรู้จากการอบรมของแต่ละกิจกรรมฯ มาใช้จริง และทดสอบความรู้ความเข้าใจแล้วประเมินผลสัมฤทธิ์ในวีนสุดท้ายของการอบรม พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อการันตีความรู้ความเข้าใจที่ได้อบรมมาแล้วนำไปปฏิบัติและพัฒนาในอาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59527

มี 1 ความคิดเห็น สำหรับ “กสทช. ปรับโฉมอบรมสื่อใต้แนวใหม่ เน้นเสนอข่าวเชิงสืบสวนท้องถิ่น – ใช้สื่อทันสมัยเข้าถึงง่ายในยุคดิจิทัล”

  1. ชัด ไพรพฤกษ์

    ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us