|

มทร.ศรีวิชัย ตรัง อบรมเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino แก่ นร.

C4E837D1-B931-41F9-AD3F-A1FC4ADA1B69

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino เบื้องต้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ .ทับเที่ยง .เมือง .ตรัง โดยมีผศ.กิตติกร ขันแกล้ว เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Arduino และ ให้ความรู้อบรมฝึกทักษะตั้งแต่ภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดย ผศ.นเรศ ขวัญทอง หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ในนามหัวหน้าโครงการ อาจารย์ภูมินทร์ อินทร์แป้น อาจารย์ศยมน พุทธมงคล และนักศึกษา

2167D417-DA78-4120-B4C9-9F3264C2CB27

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ โดยสามารถนำความรู้ไปวิเคราะห์เพื่อออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้การฝึกอบรมระบบ STEM ได้ ทั้งนี้ในการอบรมทางอาจารย์ได้สอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานวิธีการประยุกต์นำไปใช้งานของไมโครคอนโทรลเลอร์ การคิดวิเคราะห์และฝึกออกแบบการทำงานของอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ร่วมกับการใช้งานเซนเซอร์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้แนวคิดในการแก้ปัญหางานต่างได้

EBE84641-2EBE-48B7-9712-A0753699A622

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ทางโครงการได้มีกิจกรรมการแข่งขัน เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino เบื้องต้นโดยนักเรียนนำทักษะที่ได้จากการอบรมมาใช้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจจากผลงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และต่อยอดความรู้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้เบื้องต้น

F3F85953-0F37-4CCA-A5E3-E9CE5F8F1A8D709B81AD-4693-4233-A62F-17FA1795FCA1C2D8AAF7-E04D-40B9-8769-F5514D2E3CED21142882-13AE-45C8-8144-A0E1CC30E6689B70A78E-CDD7-43C0-8AEC-0535C9EE1E688ADB9BD9-06C1-40CF-8716-378A1DFC9E7C5D47A376-D31B-4BEF-B5D3-0D4ADFC8BB73

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59586

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us