|

มทร.ศรีวิชัย พัฒนาศักยภาพผู้บริหารฯ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

5E8186D9-17E4-4CAB-8FDA-942BAA972C54

เมื่อวันที่ 10 – 12 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักออกแบบโครงการนวัตกรรมการวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Innovative Research Project Designer; ABC-IRPD)” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานและโครงการด้านวิจัย ให้ตอบโจทย์เป้าหมายในการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับคณะ / หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและผู้ช่วยศาสตรจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดี .ดร.เทิดชายช่วยบำรุง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในโอกาสนี้ด้วย

0A2EB2A3-9417-4694-9620-1677F17CE7D723048755-D36F-4C9B-B4C6-63A51FDCAF2D546800C9-B6FE-4048-9339-B3E9AAF0F48A53D502D0-FA59-4928-AECC-52F788CE8541

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59593

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ
  • สุรศักดิ์: ขอบคุณมาก อนุโมทนาบุญกับน้องกอล์ฟครับ หัวเรื่องดีมาก ภาพสวยงามมากๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us