|

ปชป.สงขลา หนุน ‘ไพเจน’ สู้ศึกชิงเก้าอี้ นายก อบจ.สงขลา

B82E598B-7933-4BB5-8E82-14C9FFAF22EB

มท.2 จับมือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ..เขต 5, 8 ร่วมเปิดตัว หนุนว่าที่ ..ไพเจน มากสุวรรณ์ ลงสนามเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา คาดสู้กีบผู้การชาติพันเอกสุชาติ จันทรโชติกุลและว่าที่ผู้สมัครคนอื่นๆ หากมีมากกว่านี้

สนามเลือกตั้งท้องถิ่นแม้จะยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อ แต่เชื่อกันว่าระยะเวลาที่ลากยาวมานานคงจะเหลือเวลาอีกไม่นานเกินรอ ทำให้สนามเลือกตั้งท้องถิ่นแทบทุกพื้นที่ได้มีการขับเคลื่อน เตรียมความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะมาถึง ในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็เช่นเดียวกัน เริ่มต้นกันที่สนามท้องถิ่นพี่ใหญ่อย่าง อบจ.สงขลา มาว่ากันที่เก้าอี้นายก อบจ.สงขลา ว่าในสนามเลือกตั้งครั้งนี้จะมันหยดขนาดไหน

เริ่มต้นก่อนหน้านี้จะปรากฏกระแสว่าที่ผู้สมัครออกมาบ้างแล้ว แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดรับสมัคร และยังไม่มีผู้ใดลงสมัครจนเป็นที่เรียบร้อย อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องของตัวผู้สมัคร และก่อนใครเพื่อนทางฟากฝั่งทีมงานพลังประชารัฐสงขลา ได้ประกาศตัว ผู้การชาติพันเอก สุชาติ จันทรโชติกุลว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลา ในขณะทีคนอื่นๆ ก็มีออกมาพอเป็นกระแส

กระทั่งเมื่อวันที่ 26 .. ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัว ว่าที่ ..ไพเจน มากสุวรรณ์ ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.สงขลาอีกหนึ่งคน โดยมีรัฐมนตรีช่วยฯจากพรรคประชาธิปัตย์สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ นายถาวร เสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมนายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย ..สงขลา เขต 5 และ พล.. สุรินทร์ ปาลาเร่..สงขลา เขต 8 เพื่อสนับสนุน ว่าที่ ..ไพเจน มากสุวรรณ์ ลงชิงเก้าอี้นายก อบจ.สงขลาในครั้งนี้

ด้านว่าที่ ..ไพเจน มากสุวรรณ์ ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.สงขลา เปิดเผยว่า เตรียมตัวในเรื่องที่จะลงสมัครนะครับ ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องอันแรกคือในเรื่องสุขภาพก่อน เพราะว่าการหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาเหลือน้อยเต็มที ต้องเตรียมเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมที่จะลงไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนได้ โดยสุขภาพจะไม่เป็นปัญหาในการลงพื้นที่

ขอประกาศสู้ศึกเลือกตั้งด้วยแนวทางการพัฒนาบ้านเกิดด้วยพันธกิจรวมพลังร่วมสร้างสุขลงลุยพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพร้อมรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด รับฟังเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น ร่วมถกเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การลงพื้นที่ของผมในทุกๆ วันเพื่อพบปะเครือข่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่องผมมั่นใจในเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชน ด้วยพันธกิจสำคัญรวมพลังร่วมสร้างสุขได้รับการตอบรับจากการเปิดตัวการปราศรัยครั้งแรกที่บ้านเกิด ที่อำเภอสิงหนครจากพี่น้องประชาชนอย่างเนื่องแน่น ตลอดจนเสียงตอบรับจากประชาชนและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายผู้นำศาสนา จากลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยความอบอุ่น ผมพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้านำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถขันอาสาเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาสงขลาบ้านเกิดอย่างเต็มที่

ว่าที่ ..ไพเจน เผยต่อว่า การลงพื้นที่ได้รับฟังปัญหา พร้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากมาย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาจากชุมชนท้องถิ่นโดยตรง มีความพร้อมในทำหน้าที่พัฒนาสงขลาบ้านเกิด จากประสบการณ์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน และอดีตผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคลุกคลีกับการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งการบริหารจัดการน้ำหลากน้ำแล้ง ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน จึงตัดสินใจขันอาสาเข้าสู่เส้นทางสายการเมืองท้องถิ่น จากจุดเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาพื้นคาบสมุทรสทิงพระ บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน และความตั้งใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มทะเลสาบสงขลา

ว่าที่ ..ไพเจน ย้ำว่าได้วางแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดสงขลาหลายแนวทางครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอ ทุกมิติ โดยเรื่องหลักคือมุ่งมั่นสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รายได้ การมีงานทำในยุคดิจิทัล การลงพื้นที่ช่วยให้แนวทางและกรอบแนวคิดการพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุด

ตั้งใจในเส้นทางสายการเมืองพร้อมย้ำถึงแนวคิดการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยเหตุผลสำคัญ 4 ประการ ประการแรกจากปัญหาของประชาชนความเดือดร้อน จึงเห็นช่องทางและโอกาสการพัฒนาสงขลาให้ก้าวหน้าก้าวไกลได้  ประการที่สอง ด้วยความรู้ความสามารถจึงเชื่อมั่นในการทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการทำงานที่ไม่แบ่งพรรค ไม่แบ่งพวก  แต่รวมเป็นพวกเดียว คือ พวกเราชาวสงขลา รวมทั้งตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต งบประมาณทุกบาทถึงประชาชนเต็มๆ ประการที่สามเกิดที่สงขลา สงขลาได้หล่อหลอมให้สำนึกรักแผ่นดินเกิด ต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด จึงเต็มใจรับใช้ชาวสงขลา ร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกัน และประการที่สี่มีพันธมิตรที่ดีในการทำงาน ไม่โดดเดี่ยว เพราะมีผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเป็นผู้ร่วมพัฒนาจังหวัดทั้งเสนอความต้องการ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือกัน ที่สำคัญมีครอบครัวเป็นกำลังใจเคียงข้าง เหตุผลผลทั้งหมดนี้จึงตัดสินใจในการลงสมัครทางการเมืองครั้งนี้เพื่อสงขลาท้องถิ่นบ้านเกิดอย่างเต็มที่

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59596

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us