|

สสว. – ม.อ. ยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก

E4FD13D2-7810-4CFB-A895-049F16A6D254

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (..) จัดงาน การยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก (Elevate entrepreneurs from the southern to the Global market) ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ห้องconference  hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

0117FF2A-713E-4D3D-903E-B3696F3BC32A

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ไทยกว่า 1.33 ล้านรายสร้างความเสียหายมากกว่าแสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงของทุกภาคส่วนธุรกิจ ดังนั้นการจัดงาน การยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก (Elevate entrepreneurs from the southern  to the Global market) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งส่งเสริมการตลาดและสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอีกช่องทางหนึ่ง กิจกรรมย่อยต่างๆ ในข้างต้น จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อที่จะได้มีแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) กับคู่ค้าธุรกิจอย่างเหมาะสมอีกด้วย

9C432AEF-3EE4-4402-9B92-1074E8D6A031

ด้าน รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 ของ สสว. เป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 3 กิจกรรมดังนี้

842735D7-648F-4BAA-9CFF-FB6B1851E2C2

กิจกรรมที่ 1: การจัดอบรมหลักสูตรกรอบแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ และเขียนแผนธุรกิจในยุค COVID-19” ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 314 ราย

474123D2-F02B-495E-BFF0-76BF7FA526F5

กิจกรรมที่ 2 : การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในเชิงลึก ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเชิงลึกองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ตลอดทั้งการตลาดยุคใหม่ และบริการของผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดไทย และสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมธุรกิจต่างชาติ จำนวน 50 ธุรกิจ

057537A0-6EC3-4237-BE0A-FB2E16EA8EE2

กิจกรรมที่ 3 : การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) เพื่อเชื่อมคู่ค้าธุรกิจ ผ่านงานการยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 50 ธุรกิจ

E48655FF-2CA4-4F44-BA30-C0C902CBF2D4A9E7CE2B-40E3-4276-B884-B766D94C0D84DE4D3863-53EE-44B5-A0B6-B2E295156F10CA0A2666-9246-4A03-B242-88872A4019C2669B1AD4-F89B-41AE-BEEE-53070A7C50470BD31724-044E-4FBA-BF81-F9131058CE1E65A392FE-65CB-4F4D-A5DD-9F58E5C368B0

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59666

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us