|

มทร.ศรีวิชัย พัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าวิสาหกิจ

C82F017C-93D4-4D05-807B-4099DBDAF5BF

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2563 สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม โรงแรมสงขลาเมอเมด จังหวัดสงขลา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาด้านนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับอาจารย์นักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมและเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมต่อการสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรมเป็นการเชื่อมเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกจำนวน 10 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านล่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง ประชาคมวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา ชมรมรักโนราท่าข้าม พิพิธภัณฑ์โนราเติมวิน วาด และ กลุ่ม SIKAO STREET ART ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดโครงการในครั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว

5A68CE61-A76D-4DAA-84B5-1AF9A5BAE488AF661419-B8BB-448B-9DE0-FFF26D3ED1B784974957-3940-4138-B82B-0E722FE097875B452467-30D6-476C-A92D-3950B57CCC4FDEF8B5F2-EE90-407D-8678-0ADDF5BBF32C

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59847

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us