|

ศาลเยาวชนฯ สงขลาจัดพิธีเปิด คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

003JUTDSCF1972

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมขึ้น โดยมี นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 เป็นประธานเปิดคลินิกฯ และ นายอมร มนต์แก้วกาญจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน มีคณะผู้พิพากษาฯ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ โดยนอกจากมีพิธีเปิดป้ายคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมอย่างเป็นทางการแล้ว มีการจัดนิทรรศการฯภายในงานอีกด้วย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

JUTDSCF1943 JUTDSCF1957 JUTDSCF1958 JUTDSCF1971

สำหรับ คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา สืบเนื่องโดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด (ปปส.) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อ การดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล

JUTDSCF1915 JUTDSCF1916 JUTDSCF1919 JUTDSCF1920

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสสำหรับผู้กระทำผิดไม่ร้ายแรงที่อาจจะแปรสภาพ เป็นอาชญากร ลดการกระทำผิดซ้ำ และเป็นหลักประกันให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าร่วม โครงการจะได้อยู่ในกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานอยู่ใน ความรับผิดชอบของศาล โดยเป็นโครงการเชิงรุกที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์การ ดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับประชาชนโดยกำหนดให้สำนักงานศาล ยุติธรรมมีหน้าที่ในการขยายผลการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมและ ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานสนับสนุน งบประมาณดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาล

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้คัดเลือกศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นศาลนำร่องในการดำเนินงาน คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัว ในระบบศาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือ จำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้มีคำสั่งกำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนและครอบครัว เข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 75 คน และวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมสำหรับเด็กหรือเยาวชนในคดี ยาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

JUTDSCF1953 JUTDSCF1998 JUTDSCF2010 JUTDSCF2014

โดย นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 กล่าวในพิธีเปิดนี้ว่า  “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิก ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมสำหรับเด็กหรือ เยาวชนในคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า สถิติคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ มีปริมาณคดีสูงที่สุด ทั้งนี้ ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมายาวนานและ ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดในเขตอำนาจการพิจารณาคดีของสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค 4 ซึ่งนอกจากจะมีปัญหายาเสพติดประเภทอื่นแล้ว ยังมีสถานการณ์แพร่ระบาดของพืชกระท่อมจำนวนมากด้วย

ยาเสพติด นอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งความมั่นคงของประเทศ โดยจะเห็นได้จากข่าวสาร การจับกุม อุบัติเหตุ และอาชญากรที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดจากสื่อด่างๆ มากมาย ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ทั้งด้าน การป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษา ต้องบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ เพราะการใช้มาตรการทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน”

JUTDSCF2020 JUTDSCF2024 JUTDSCF2028 JUTDSCF2039

“การที่สำนักงานศาลยุติธรรม ได้คัดเลือกศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา เป็นศาลนำร่องในการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่เป็นพื้นที่สำหรับให้โอกาสแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดี ยาเสพติดหรือคดีความรุนแรงในครอบครัว ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนความคิด ได้รับ ความรู้ที่ถูกต้อง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สังคมให้การยอมรับ เสียกกระทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง พิสูจน์การกระทำว่าสามารถเป็นคนดีได้ก่อนที่ศาลจะตัดสินพัพากษาคดี สังคมเราก็จะได้คนดีคืนสู่สังคม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59986

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us