|

มทร.ศรีวิชัย เปิดตัว juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) โมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce สู่สังคม

AD2D7AA0-CCCD-41AC-A157-CBB9B84C7A8F

มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนองานวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ เปิดตัว juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) โมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce สู่สังคม

วันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานบทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ห้องประชุมดุหยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

DE925AD2-14C4-4FB8-8BC7-8266BF47A197

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย 5 พื้นที่และมีเอกลักษณ์โดดเด่น คือพื้นที่นครศรีธรรมราช (ขนอม) การจัดการท่องเที่ยววเชิงอนุรักษ์นครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่, ไสใหญ่) พื้นที่สงขลา (การพัฒนาเมืองด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่รัตภูมิ การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ และพื้นที่ตรัง การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง จึงเป็นที่มาของพันธกิจที่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดำเนินกระบวนการจัดการงานวิจัยโดยได้รับการถ่ายทอดจาก การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ที่เรานำมาใช้ในการขับเคลื่อนงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำโดยปี .. 2550 – 2559  การพัฒนาไม้ผลและสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านการวิจัยปูม้า หอยนางรม ปูแสมสาหร่ายทะเล ปลาสวยงาม และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตรังสู่ความยั่งยืน ..2560 ดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง โครงการลุ่มน้ำปะเหลียน ปี 2 โครงการวิจัยและพัฒนา OTOP ปีพ..2562 ดำเนินโครงการวิจัย SMAEs อาหารทะเลโครงการวิจัยแผนพัฒนาชายฝั่งอันดามันตอนล่าง และปัจจุบันปีพ..2563 ดำเนินโครงการวิจัย SMAEs อาหารทะเลโครงการวิจัยแผนพัฒนาชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ที่ตอบโจทย์ Smart City ชุมชนนวัตกรรม Local Enterprise Demand Supply Matching

36104699-5F3B-4239-BFF0-E1F031C9498E

กล่าวคือ ต้นน้ำ คือ กระบวนการหาโจทย์วิจัย ที่มาจากผู้ใช้ประโยชน์ตัวจริง มาจากความต้องการของพื้นที่ กลางน้ำ คือ กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย ที่เราใส่แรงลงไปเต็มที่เต็มกระบวนการ ไม่ใช่แค่นักวิจัย เราต้องทำให้เกิดนักจัดการงานวิจัย ปลายน้ำ คือ ผู้ใช้ประโยชน์เอางานวิจัยไปใช้ ท้ายที่สุด เราเชื่อว่างานวิจัยที่ดีต้องใช้ได้จริงและขายได้ ชุมชนสามารถอยู่ได้ สิ่งที่ท้าทายคือมหาวิทยาลัยต้องการทำ Local E-commerce จึงเป็นเป็นที่มาของ juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) เป็นโมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce  อย่างแท้จริง เพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าให้กับชุมชนบนสโลแกนที่ว่าเติบโตไปด้วยกันและเราขอเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง

E61F73CD-5FE4-485B-952D-AB26EBE3743DB1510E26-E415-4548-8DE1-2B59ABAC53E816AAB42E-9FC0-49F2-94F1-45293FFEF9BEE89BEB96-5E30-4223-9487-1A0107A0425118E48791-D672-437F-95E6-8640FCFBC1F3B0282F38-517B-4815-9392-174DE50D1301F1C370C4-8000-4966-AB4A-A366F58818E2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60127

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us