|

นิพนธ์ นำชาวสงขลาสืบสานประเพณีลากพระตักบาตรเทโว อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม

56F159D7-EBB2-4B3D-8910-F57E302603D2

วันนี้ (3 ตุลาคม 2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณี ลากพระตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเทศบาลนครสงขลา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา นายอำเภอเมืองสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

9E12C464-8D64-443D-868B-0771D34616EB

การจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวเทศบาลนครสงขลา ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ 2525 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ และตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทย รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นที่รู้จักของชาวไทย และชาวต่างประเทศ อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้น ซึ่งในการประกวดเรือพระในปีนี้เป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3ACE0BCD-8570-4727-89CB-E52D5C42824D

โดยที่ประเพณีลากพระ หรือชักพระ เป็นประเพณีที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้ ที่มีการปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี เป็นประเพณีที่พราหมณ์ ศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนถึงสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เกิดความหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น เนื่องจากเกิดการจับจ่ายใช้สอย

340F2133-24A3-4F8C-9927-2818BDCAEF46

รมช.มท. กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ของจังหวัดสงขลา จึงขอขอบคุณ และแสดงความชื่นชมทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจการจัดงานสืบสานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยได้จัดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งรัฐบาลเองโดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีความพยายามในการที่จะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่าย มีเงินหมุนเวียนในด้านการท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชน หลังจาก covid – 19 ได้เริ่มเบาบางลง จึงขอชื่นชมทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ทำความดี เสียสละ รู้จักมัธยัสถ์ ประมาณตน และประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะทำให้สังคมมีความสงบสุข และจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป เพื่อที่จะทำให้เมืองสงขลา มีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับความเจริญทางด้านวัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นสืบไป

46DF580F-B762-4D5F-A747-BBDB1FC82CED

ต่อจากนั้น รมช.มท. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมลากพระ และนำขนมต้มวางใส่เรือพระ ร่วมกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาอีกด้วย

4EFEB2FC-78B9-4C2F-BD85-47AEBD88D9D8E0296EB4-298C-4329-93FC-7ABD55A5D3F936A9196C-7AA8-4DF2-9B8A-2B7BACAD37C301604D8B-7C62-40A1-8AE3-2E71DF9D3AA3

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60260

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us