|

มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

EE85AFB1-511B-46D8-B1E1-F02A42AC418C

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020)  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ มีการจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

8EA3D1C8-3383-4B69-8EFF-ABEA0B671481

ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย คว้า 3 เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ทองพรัด นายสุรพัฒน์ อินทโร และนายอภิชาติ สระโร ระดับเหรียญเงิน นวัตกรรมระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางเกษตรอุณหภูมิต่ำ โดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจกอินฟราเรด ในหมวดหมู่นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร นายวาริส ล่าโยด นายเพิ่มศักดิ์ ฉิวน้อย และนายอนุ ทองสม ระดับเหรียญเงิน นวัตกรรมระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางทะเล โดยการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนร่วมรังสีอาทิตย์แบบเรือนกระจกและอินฟราเรด ในหมวดหมู่นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม นายฮัลซัน นพกะ และนายกัณฐวุฒิ พ่วงพี นวัตกรรมระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่แบบระยะไกลแสดงผ่านเว็บไซต์ ในหมวดหมู่นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

73400BB6-206B-4E11-ACC2-0B701474EDC78E22B5DC-01AB-41AC-A408-BF05AE9D901D4098FCF2-C581-42FE-A4B3-A819DB45BABF92ECA307-46EF-4D76-A87E-90A472D7CF72

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60346

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us