|

นศ. คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหัวนอนวัด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

70D68DFC-C357-4CA9-94CE-49803B2BBBE5

เมื่อเร็วๆ นี้ หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม นำโดย อาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม พร้อมด้วยอาจารย์ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านหัวนอนวัด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(วิชาโทการโรงแรม) โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญวิทูร สุขสว่าง องค์กร สภาวัฒนธรรมอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

97A9BEEA-4237-4287-AC9C-565BA5548961

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความสำคัญของการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านหัวนอนวัด ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สงขลา และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา และเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

F89A0DDD-AD65-42FB-81BB-5EB4365EF00E70CA8483-1897-45EF-94DC-8EB16522061DCA85EFE0-4D85-4A24-BA38-2CD1C3EB983EE5336514-A2ED-4AAB-9252-40217BE1D0C1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60362

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us