|

มทร.ศรีวิชัย ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสะพานเคียน

A2FA1910-CFA5-4167-A192-2E7A8DB65A5E

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา วาดรูปผนังอาคาร มีนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสะพานเคียน .สะท้อน .นาทวี .สงขลาซึ่งเป็นตำบลที่ได้ทำ MOU ร่วมกับทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยบูรณาการกับรายวิชาการออกแบบเบื้องต้น ภายใต้แนวความคิด แหล่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  อรมุต .รอฮานา แวดอเลาะ และอ.ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ โดยได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.พิชิต ศรีมณี และคณะครูรวมถึงชาวบ้านเป็นอย่างดี

A02F1085-FCC5-4FB1-9805-9762463950AD

นางสาวเยาวลักษณ์ ระวังสุข นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปี 1 ความรู้สึกสำหรับการได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวาดภาพผนังอาคารเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านสะพานเคียน .สะท้อน .นาทวี .สงขลา ทำให้หนูรู้สึกภูมิใจกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาก ทั้งการได้เริ่มต้นออกแบบงานเพื่อชุมชน การได้ร่วมทำงานร่วมกับเพื่อนๆ และคณะครูอาจารย์ทุกๆ ท่าน กิจกรรมครั้งนี้ทำให้หนูได้ฝึกศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมมากขึ้น ทั้งในเรื่องของกระบวนการคิด การวางแผนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถสื่อสารความรู้ต่างๆ ผ่านผลงานในแต่ละงานให้กับน้องๆ โรงเรียนสะพานเคียนได้เรียนรู้ ขอขอบพระคุณทางคณะอาจารย์ที่ประสานงานให้พวกเราได้สามารถทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น ขอขอบคุณคุณครูและบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนสะพานเคียนที่คอยซัพพอร์ต สนับสนุน และดูแลเราเป็นอย่างดีในทุกๆ ช่วงเวลา เราจะนำประสบการณ์ครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองและสังคมต่อไปค่ะ

F6699095-7641-481A-BF2E-BBA953C69C32

นางสาวมุคลีซะห์ รอเสะ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปี 1 ความรู้สึกสำหรับการได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นเรื่องตื่นเต้นสำหรับดิฉันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินจากอาจารย์ ที่แจ้งให้ทราบ เพราะนับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และได้ทำงานจิตอาสาทำความดีเพื่อผู้อื่น ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้รู้สึกเหนื่อยแต่สนุกมากที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนๆทำให้เราสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น และรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองและเพื่อนๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกครั้ง เพราะไม่ใช่เพียงให้ความสวยงามแก่อาคารสถานที่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พร้อมให้ประโยชน์แก่น้องๆ และผู้ได้มาเยือนโรงเรียนแห่งนี้ ได้เชิญชมผลงานอย่างเพลิดเพลิงและเสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้ไปพร้อมกันอย่างที่ตั้งใจไว้ของพวกเราไม่มากก็น้อยค่ะ  

C0A4F4F5-CF0A-41BD-A4B3-15AEBA78AE60EFBEE5CE-B70C-4982-B65B-1F13E35CB3168C06C613-3127-4D02-84B4-BCFBEA8FDF2350987153-842B-41B6-AF0C-D0328EACE73377C5D69E-F86F-4CF4-8AB6-F71844D3F16110565630-5929-4453-B184-E618DCB28276

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60405

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us