|

สผผ. ลงใต้พบ ปชช. และสื่อฯ จัดเสวนารอบด้าน-รับฟังเรื่องร้องทุกข์คนสงขลา

001STNDSCF2394

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42” จังหวัดสงขลา เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน นอกจากนี้ยังได้จัดเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” เพื่อนำเสนอผลงานที่ผ่านมา ทำความเข้าใจในด้านการทำงาน และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์จากสื่อมวลชนทุกแขนงของจังหวัดสงขลาที่ได้รับข้อมูลรวมทั้งถามตอบข้อสงสัยต่างๆ อีกด้วย ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

สำหรับภาคเช้ากับงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42” จังหวัดสงขลา ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการ แผ่นดิน” และ “วิธีการใช้แอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”

STNDSCF2291

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตาม รัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนว ทางแก้ไข เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการ กระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ

พลเอก วิทวัส กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะ สามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

STNDSCF2333 STNDSCF2338 STNDSCF2359 STNDSCF2370

ส่วนภาคบ่าย มีการเสวนา “ผู้ตรวจการ แผ่นดินพบสื่อมวลชน” ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน” โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินการเสวนาโดย นายวิชาญ ช่วยชูใจ ผู้บริหารกลุ่มสื่อทางไท ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ในช่วงถามตอบจากสื่อมวลชนใน จ.สงขลา เองที่ได้รับข้อมูลร้องทุกข์มา และจากตัวแทนประชาชนที่ประสบเหตุนำข้อมูลหลักฐานมาสอบถามพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะอีกด้วย ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา

STNDSCF2342 STNDSCF2355 STNDSCF2374 STNDSCF2381

ในบริเวณงานสัมมนา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับ 7 องค์กร ได้แก่ สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน โดยภายในงานมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน จากจังหวัดสงขลา กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

STNDSCF2286 STNDSCF2300 STNDSCF2304 STNDSCF2310

พลเอก วิทวัส กล่าวว่า  “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ พี่น้องประชาชน และเป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้ บริการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในกิจกรรมครั้งนี้ ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่างๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทาง ไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน “ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ แอปพลิเคชันไลน์ (ID Line : pombudsman) ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น”

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60480

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us