|

โรงเจเต๋าบ้อเก็ง ร่วมภาครัฐ – เอกชน เตรียมจัด ‘เทศกาลถือศีลกินเจ ถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่’

73701702-0382-47F9-8E6E-C2D444BBFF29

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “เทศกาลถือศีลกินเจ ถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่” ระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม นี้ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของชาวไทยเชื้อสายจีน

วานนี้ (10 ต.ค. 63) ที่ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา นางสาวมัณฑนา ภูธรารักษ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว “งานเทศกาลถือศีลกินเจ ถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่” โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง

3C079AAB-8398-465E-BF1F-720665992D7E

นายสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ กล่าวว่า เทศกาลถือศีลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักมีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีนมากกว่า 400 ปีมาแล้ว มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเทศกาลนี้อยู่หลายตำนาน ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเทศกาลถือศีลกินเจถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในหลายๆ พื้นที่ในประเทศไทย รวมไปถึงประเทศต่างๆ ในโซนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในอีกหลายประเทศ ต่างเห็นความสำคัญของประเพณีนี้ ทั้งนี้ ก็ด้วยความศรัทธา ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา เพื่อถวายแด่องค์พระกิวอ๋องไต่เต่ ด้วยจิตที่เมตตาและละเว้นจากการก่อให้เกิดการฆ่า เพื่อนำมาเป็นอาหาร การรักษาศีล รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากอบายมุขของมึนเมาต่างๆ ก่อให้เกิดบุญกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพใจที่ดี และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีที่มีมาช้านานให้กับคนรุ่นหลังอีกด้วย

02C8D2C9-13A0-4F3D-835A-A13195AEEE2D

ทางมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ และภาครัฐ เอกชน ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลถือศีลกินเจ ถวายแด่พระกิวอ๋องไต่เต่” ระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ พิธีอันเชิญเสาพิธี พิธีอันเชิญตะเกียง 9 ดวง พิธีอัญเชิญตะเกียงพระหยกอ๋องส่องเต่ พิธีอัญเชิญพระกิงอ๋องไต่เต่เข้าบวงสรวง โดยตลอดเวลา 10 วันจะมีพิธีสวดมนต์แบบจีน พิธีเลี้ยงทหารเทพ พิธีสวดมนต์เย็นแบบจีน พิธีสวดมนต์เย็นแบบไทย ฟังธรรมและพิธีเวียนธูป – เทียน ทุกวัน ในช่วงเทศกาลกิจเจ นอกจากยังมีพิธีล้างเกี้ยว อัญเชิญองค์เทพขึ้นเกี้ยว และเล่นประทัด พิธแจกทาน พิธีไถ่ชีวิตโค ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

644CBFEF-4FB0-447C-979D-583098C8B09A

ทั้งนี้ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังเชื้อโควิด – 19 คณะกรรมการจัดงานจึงได้วางมาตรการในการดูแลและรักษาระยะห่างไว้ ดังนี้ มีการคัดกรองโดยใช้เครื่อง สแกนที่ได้มาตรฐาน กำหนดเส้นทางเข้าออกชัดเจน มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ทำงานร่วมกับฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลเมืองคอหงส์ กำหนดพื้นที่ในการรับบริการอาหาร รวมถึงขั้นตอนการเข้าแถว อีกด้วย

68C14A3C-2F2D-48ED-9D08-0CD248D0D5E87516F9CC-9DAC-4446-AC06-E2A741D35232

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60590

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us