|

เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” (Thailand Inno Biz Champion)

93AC37EF-6471-4C82-83C0-D057B8F0DB64

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ .สงขลา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย เปิดเวทีสร้างสรรค์ใหม่ สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup คนไทยรุ่นใหม่หัวใจนวัตกรรมจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ชิงแชมป์ระดับภูมิภาค” Thailand Inno Biz Champion

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค เพื่อเข้าชิงชัยในระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศนิลมังกรและโอกาสในการเข้าอบรมพัฒนาธุรกิจจากกูรูมืออาชีพ พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

กิจกรรมการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย” (Thailand Inno Biz Champion) ภายใต้แพลตฟอร์มนิลมังกร แคมเปญเป็นกิจกรรมที่ต้องการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ให้เกิดการขยายธุรกิจให้เติบโต หรือสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

C8D7C1D5-D501-4F65-83B2-025D2BB3F6F9

คุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการ

1. เป็น SME / Startup / วิสาหกิจชุมชน หรือ Social Enterprise สัญชาติไทย

2. ถ้าเป็น SME หรือ Startup จะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3. ถ้าเป็น วิสาหกิจชุมชน หรือ Social Enterprise ต้องแสดงรายได้ที่ผ่านมา

4. ต้องมีทีมงานในการดำเนินธุรกิจหรือทีมที่จะมาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน

5. ต้องมีสินค้าหรือบริการที่ออกสู่ตลาดแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการแล้ว

6. สินค้าหรือบริการต้องมีความโดดเด่น หรือมีพื้นฐานความคิดในเรื่องนวัตกรรม

** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ตุลาคม 2563 **

สมัครได้ที่ : http://tibc.nia.or.th/registerInnoBiz/south

C2C52906-4EE9-4EC4-B54E-C4BC9D68D0BA

รางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ (ในรอบภูมิภาค)

1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

และจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ดังนี้

1. ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารอบ จำนวน 30 ทีมของภาคใต้ จะได้รับการยกเว้นค่าใช้บริการพื้นที่ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เงื่อนไขเป็นไปตามคุณสมบัติการเข้าใช้บริการพื้นที่)

2. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สนับสนุนรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติมจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท (รวม 60,000 บาท)

สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของภาคใต้ จะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศ

ชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลม้านิลมังกร

6D525ED4-E10F-4C2F-8C80-73CDDE41E2BD

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (.สงขลา)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (พื้นที่ส่วนขยาย)

หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คุณจริยา 065-1596545

คุณเฉลิมขวัญ 086-7490168

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60749

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us