|

มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี

206C88C2-7AAF-4905-8406-51859F1E2292

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยว ระดับดี ในงานงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 6 การท่องเที่ยววิถีปกติใหม่ (New Normal) สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โรงแรมยูเพสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ประภาพรรณ แก้วสิยา ผศ.ธารินทร์ มานีมาน และ อาจารย์มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์ ได้รับรางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่องการศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูลและอีกหนึ่งรางวัล นั้นก็คือ นักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายพิชาภพ ลีลาตังวัฒน์ และนางสาวรุจิรา แสงธีรกิจ โดยมีอาจารย์ประภาพรรณ แก้วสิยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รางวัลบทความวิจัย ระดับดี เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4B7C7948-47A2-48F3-95DB-B426554CECEFE333D6F8-EBF8-47DF-8028-52C0C8000BD1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60755

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us