|

หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมทำเรือพระ วัดไทยมังคลาราราม 

EFE09B81-4FE2-40EF-831D-164A060F490C

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำเรือพระ ณ วัดไทยมังคลาราราม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณาจารย์ นักศึกษาที่เข้าร่วม ได้แก่ อาจารย์ ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์สาโรจน์ มีพวกมาก อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง และนักศึกษา คือ นายภานุวัฒน์ บุญธรรม นายวุฒิพงศ์ นาลักษณ์ และนายทนงศักดิ์ มหาสินธ์ ได้ร่วมทำกิจกรรม ร่วมกับ พระและ ชุมชน บ้านชายทะเล มีนายช่างท้องถิ่น คือ นายมานิตย์ ทองมั่น และนายสมรักษ์ ศรีประเสริฐ ออกแบบและตกแต่งเรือพระลากวัดไทยมังคลาราม โดยมีการจัดประกวดเรือพระในครั้งนี้ เรือพระวัดไทยมังคลาราราม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 อีกด้วย ซึ่งในการร่วมทำกิจกรรมนอกจากทางคณาจารย์และนักศึกษาจะได้ส่งต่อความรู้และทักษะด้านศิลปะการแทงหยวกแล้วนั้น ยังทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากในห้องเรียน และรู้จักการช่วยเหลือ สร้างสัมพันธ์ กับชุมชน และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ให้คงอยู่ต่อไป

37A1A9B0-3469-4FC5-B0E5-D7137204A4ED27C716D0-B72A-4C29-8195-49CC9E05FA51A1AC01BD-E9F7-48B8-A38A-238AF2EFE9F4F2082C55-3E83-414C-B6E4-807C95F98509

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60762

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us