|

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สงขลานครินทร์ เตรียมความพร้อมทุกฝ่าย รับมือภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

8EA62EBB-B12F-4820-BF4A-351D7CAD1740

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสวนาหาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563” เรื่อง ครบรอบ 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก  และนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกหน่วยงานเตรีมความพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วม  โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการสงขลา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โรงแรมบุรีศรีภูฯ อำเภอหาดใหญ่ .สงขลา

CFFFF7FF-89FA-47B6-907C-2055A2635796

โดยมีการบรรยาย ทบทวน 10 ปี น้ำท่วมหาดใหญ่  โดย นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.สมพรสิริโปราณานนท์  ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 “ครบรอบ 10 ปี น้ำยังจะท่วมไหมโดยธนเดช อินขวัญ เทศบาลนครหาดใหญ่ นายสมภพ วิสุทธิศิริศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นายมาหะมะพรีสะกรี วาแม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา นายพัฒศักดิ์แก้วชูแสง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ โครงการชลประทานสงขลา รศ.ดร.ธนิตเฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ดำเนินรายการโดย นายบัญชร วิเชียรศรี สถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

FF16BBB6-7D6F-4663-9E87-1690277EAFAF

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถิติในอดีตได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ เมื่อปี 2543 และปี 2553 จะเห็นได้ว่า สถิติการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้น 10 ปีครั้งทุกภาคส่วนต้องตั้งการ์ดรับมือกับภัยน้ำท่วม อย่างไรก็ตามไม่อยากให้กังวลใจ หรือตื่น ขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มการระบายน้ำ การนำกล้องวงจรปิดมาใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำแบบเรียลไทม์ การเตรียมสรรพกำลัง ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เจ้าหน้าที่ ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความสูญเสียให้มากที่สุด

14315FBC-1873-402E-813B-F525C19671CD

.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ความเสียหายจากน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ .สงขลา เมื่อปี 2531 มีมูลค่า 4,000 ล้านบาท และน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อปี 2553 เมืองหาดใหญ่มีมูลค่าความเสียหาย14,000 ล้านบาท การเสวนาเพื่อ ส่งสัญญาณเพื่อกระตุ้นเตือนถึงพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ว่า อย่าชะล่าใจการ์ดอย่าตกอย่าเข้าใจว่าหาดใหญ่มีคลองระบายน้ำ แล้วจะปลอดภัย เนื่องจากเป็นระยะครบรอบ 10 ปี นับจากปี .. 2553 ที่เมืองหาดใหญ่ถูกน้ำท่วมใหญ่ และจากข้อมูลทางสถิติในอดีต น้ำท่วมหาดใหญ่ทุก 10 – 12 ปี

09D94CF8-3E8B-4E9C-A858-48C9526C13D7

นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวหน้า ท่านไม่ต้องเดินทางไปดูระดับน้ำที่คลองอู่ตะเภาเหมือนในอดีต สามารถเช็คข้อมูลอุตุนิยมวิทยาได้จากโทรศัพท์มือถือของแต่ละท่านได้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วม

3895B1F6-C76C-47F2-A1FB-D66D261F98CB

นายอรรคพล ผ่องสุวรรณ จาก โครงการชลประทานสงขลา กล่าวว่า การก่อสร้างคลองระบาย .5 เกือบแล้วเสร็จ ขณะนี้ทำไปได้ ร้อยละ 90 ใช้เวลาอีก 1 ปี จะแล้วเสร็จ ในปี ..2564 ตามโครงการบรรเทาอุทกภัยอําเภอหาดใหญ่ อันเนืองมาจากพระราชดําริ  สายหาดใหญ่ – สงขลา และรับนําจากคลองระบายนํา .5 สู่ทะเลสาบสงขลา

D7BBA24E-C0E7-4346-9CA6-0237FA1F0CD1

ทั้งนี้ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ F.M.88.0 MHz. มีการถ่ายทอดสด และการ live สด ด้วยช่องทางเฟตบุ๊ค ของสถานี เพื่อให้ชาวหาดใหญ่ได้ตระหนักและร่วมเตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ำท่วม ไปด้วยกัน

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60787

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us