|

สงขลา ร่วม ม.อ. – สสปน. ประชุมวางแผน 3 ปี ไมซ์ซิตี้

9DA49D44-3E7F-4670-86A2-0E0762AD3412

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผน 3 ปี ไมซ์ซิตี้ สงขลา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

1D5A6C3A-CD5B-433D-968B-791AD42AA343

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการดำเนินงานสงขลา เมืองไมซ์ซิตี้  อย่างเป็นทางการจังหวัดที่ 6 ของประเทศไทย โดยจังหวัดสงขลา มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau) เพื่อเป็นหน่วยงานในการยกระดับเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ระดับนานาชาติ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

64308314-AC6A-4A34-80FC-C3D1DAEA156F

ที่ประชุมได้ระดมความคิดทิศทางและแผนการดำเนินงานระยะ 3 ปี ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลาโดยได้เชิญ นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายสุทธิชัยบัณฑิตวรภูมิ ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บรรยาย โอกาส อุปสรรค และการปรับตัวภายใต้บริบทเมืองไมซ์ซิตี้ และการบรรยาย โครงการมหัศจรรย์ดอกไม้เรืองแสง Amazing Flora Illumination Hat Yai ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดสงขลา

954F9CC8-09CB-4C69-9E0F-9051EDC63061

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดงานไมซ์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติตลอดจน พัฒนาศักยภาพบุคลกรในอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลายกระดับไมซ์สงขลาให้ได้รับ การยอมรับในเวทีไมซ์นานานาชาติต่อไป

41855EF5-0C5C-4D4E-9689-EA3BDEF9130B

จังหวัดสงขลามีห้องพัก ระดับ 3 ดาว จำนวน 107 แห่ง จำนวน 9,171 ห้อง  ห้องพัก ระดับ 4 ดาว 25 แห่ง 3,914 ห้อง มีพื้นที่ 7,393,889 ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนประชากร 1,524,230 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวม 241,701 ล้านบาท  ในปี2562 มีนักท่องเที่ยวชาวไทย4,617,282 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 3,150,509 คน มีศักยภาพในการพัฒนา โดยมีท่าอากาศยาน และมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศที่ประชุมได้วางแผนงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยส่งเสริมการจัดประชุมองค์กร ดึงงานประชุมวิชาการนานาชาติ  สร้างเส้นทางเพื่อเป็นรางวัล ยกระดับงานแสดงสินค้า สร้างจุดขายงานอีเวนต์ และดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ ประธานสาขาการจัดการไมซ์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอแผนงานของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา ในการผลักดันให้ไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ส่งเสริมการทำตลาดเชิงรุกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสงขลาสู่เวทีการแข่งขันด้านตลาดไมซ์ ในระดับประเทศและต่างประเทศ และการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ให้บริการ พัฒนาหลักสูตรและสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืนยุค New Nomal เพื่อการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์นานาชาติ

23712D6D-63D7-4796-9C55-FAC5C94076DA

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60795

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us