|

‘มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7’ ยกทัพหนังสือใหม่บุกหาดใหญ่ ชวนพี่น้องชาวภาคใต้ “อ่านกันสนั่นเมือง”

236CEC6C-99DB-4947-8736-8C72AE5F2B07

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ จัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ภายใต้แนวคิด “อ่านกันสนั่นเมือง” งานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

CB63926F-00DF-413E-9006-93E822D57DB4

วันนี้ (17 ต.ค. 63) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7” โดยมี อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

F59436EA-89A2-47E3-B0EF-C32FBBB368C8

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมหานครแห่งการอ่าน และยังพัฒนาหาดใหญ่ให้เป็น Hatyai Leaning City ยกระดับคุณภาพแห่งการเรียนรู้ เพราะจังหวัดสงขลาเล็งเห็นว่าการสร้างคนเป็นสิ่งสำคัญ หนังสือมีความสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาเมือง การที่มีพลเมืองที่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อการสร้างเมือง สร้างอนาคตที่ยั่งยืน การจัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 จึงถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัดสงขลา และเป็นความโชคดีของคนหาดใหญ่ ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเลือกพื้นที่นี้จัดงานหนังสือขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งจัดติดต่อกันมาทุกปี เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดสงขลาได้เข้าถึงหนังสือที่หลากหลาย นอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาหาความรู้จากการอ่านด้วย

D4164E47-4D25-4D3B-ACC7-0FD97F71AB43

ด้านนายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 ถือเป็นงานหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดี หนังสือออกใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งหนังสือที่มีคุณภาพทัดเทียมกับส่วนกลาง ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในระดับภูมิภาค สร้างรายได้จากการจัดงาน สร้างงานให้กับคนในพื้นที่ และสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลจากภาษีการซื้อ ภาษีขาย และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหนังสือให้กับสมาชิกของสภาผู้จัดพิมพ์ฯ รณรงค์สร้างกระแสรักการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

6DB69B5E-FCE9-4040-9F27-A3FFA2C1D85E

ซึ่งภายในงานจะได้พบกับ นิทรรศการ Art of กองดอง กระตุ้นการอ่านด้วยศิลปะการอ่านหนังสือ ศิลปะเยียวยาจิตใจจากโครงการ “นิทานไร้พรมแดน” (Tales Without Border) การแสดงผลงานของเยาวชนภาคใต้ จากการประกวดออกแบบปกหนังสือ และการเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “อ่านไร้พรมแดน” กิจกรรม Book Talk จากนักคิดนักเขียนและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากท้องถิ่นภาคใต้ Zone playground The Xvolution บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตดึกดาบรรพ์ ของไทย

FC461E02-8FF9-4131-8A80-C1EF1993EB2B

นอกจากนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการ ประกวด PUBAT BOOK CONTEST 2020 ในโครงการ PUBAT BOOK CONTEST 2020 ภายใต้หัวข้อ “อ่าน ไร้พรมแดน” เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจ ความฝัน แรงบันดาลใจ และความคิด สร้างสรรค์ทางด้านการเขียนและทางด้านศิลปะการออกแบบ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และการมอบทุนโครงการ 1 อ่านล้านตื่น เพื่อมอบทุนซื้อหนังสือตรงใจ ซึ่ง วัตถุประสงค์ของโครงการคือการมอบโอกาสในการเลือกซื้อหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยและตรงใจที่อยากอ่าน โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดทําของที่ระลึก อาทิ เสื้อ, กระเป๋า, สมุด และ มาจําหน่าย เพื่อหารายได้นําไป สนับสนุนกิจกรรมหนังสือตรงใจมอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เดินทางไปจัดงานในภูมิภาคต่างๆ และในงานครั้งนี้ ได้มอบทุนโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เป็นจํานวน 6 แห่ง

A4DC3B33-43F8-468E-8C58-C55F10305C15

สําหรับงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo 2020) สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เชื่อ ว่าตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัด สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 80,000 คน ตลอดระยะการจัดงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 7 (Southern Book Expo)

3F48B8B1-D3E6-4F9A-BB3C-6463D274CD5C207DB32E-7F8D-43EB-8962-15E27DAF7DD3BAED9432-0100-420F-AA5B-C91875509F8B297A1088-596D-4CD1-94B9-DC0317578E5709B4E627-E86F-45EE-9FAD-C21A0289FE73EA3BF4F1-0265-46B3-92C0-0D696E9175BBC47998B9-B88D-4CBB-A576-EDF4F57134C103AE518D-274C-447C-A085-9941AC7A21E0

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60822

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us