|

หาดทิพย์ รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์  

58CA563C-080C-4DAA-B67F-D7D9A3352478

นายประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020” จาก รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ เนื่องในวัน “วันแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์” ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 8 ท่าน โดยหาดทิพย์ได้รับรางวัลนี้ ในสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดีเสมอมา ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60854

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us