|

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน

4D47F670-036D-4696-83C4-4540ECE5BF74

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน เป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายค่าครองชีพในภาคครัวเรือน เป็นการขยายกลุ่มอาชีพให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม ให้ความรู้การกวนผลไม้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลกระโดตำบลวัด อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี

65C144EA-8237-4A12-B2E6-AFB77055A1FE

ในการถนอมอาหารสามารถทำได้หลายวิธี เป็นการช่วยบรรเทาความขาดแคลนอาหารช่วยให้เกิดการกระจายอาหาร ช่วยให้มีอาหารบริโภคนอกฤดูกาลใช้อาหารเหลือให้เกิดประโยชน์ช่วยยืดเวลาการเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นาน  เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดแต่ผลผลิตจะมีคุณภาพที่ดีได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีด้วย สำหรับเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้เพราะเมื่อนำผลไม้ที่กวนแล้วมาเข้าเครื่องเพื่ออัดเป็นแท่งก็จะทำให้ยืดระยะเวลาในการเก็บรักษา และยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากยิ่งขึ้น

6DE2CE13-8F3F-405A-A70F-93F5D09A53E0

ลักษณะของเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จะแบ่งเป็นชุดควบคุมการหมุนกวนเนื้อผลไม้ และชุดควบคุมอุณหภูมิการกวนเนื้อผลไม้ จะควบคุมด้วยกล่องควบคุมการเปิดปิดแก๊ส การติดตั้งเตาแก๊สเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ จะใช้เป็นเตาแก๊สสำหรับทำขนม ด้วยหัวเตาที่ใหญ่ และการให้ไฟสม่ำเสมอ ทำให้ขนมสุกพร้อมกัน  เครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติมีขนาด 800 x 350 x 1,300 มิลลิเมตร ชุดหมุนกวนใช้มอเตอร์เกียร์สามารถปรับการหมุนให้มีความสามารถหมุนได้ 0-100 รอบต่อนาที กวนผลไม้ได้ไม่ต่ำกว่า 15 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยปรับตั้งอุณหภูมิและเวลาของการกวนได้

5CEB8EE6-30E2-40E7-BBE3-16FBB8FF4998

ลักษณะของเครื่องอัดแท่งผลไม้กวนมีขนาด 400 x 850 x 750 มิลลิเมตร ชุดอัดแท่งเนื้อผลไม้กวน ใช้วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม ระบบการอัดแท่งผลไม้กวนใช้มอเตอร์เกียร์ ด้วยความเร็ว 1450 รอบต่อนาที และสามารถปรับขนาด และรูปทรงที่จะอัดแท่งได้ เครื่องอันแท่งผลไม้กวน สามารถอัดผลไม้ได้ไม่ต่ำกว่า 25 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

8D76F30D-59E6-48AA-BACD-A94EF81F6193

สำหรับการส่งต่อเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวนในครั้งนี้ ยังมีการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องดังกล่าวรวมถึงวิธีการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรอีกด้วยและทางคณะผู้จัดทำ จะมีการติดตามผลการใช้งานผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ได้การใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

3E97F84E-D0D3-4BDF-88D5-95BCF2C81BD2

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 08-1569-7303

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60978

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us