|

นศ. การท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยว ณ ถ้ำเลสเตโกดอน จังหวัดสตูล

EABCD26B-E20A-49F8-95CC-FAF8BB31079A

เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยวของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ถ้ำเลสเตโกดอน ตำบลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกทักษะปฏิบัติในด้านต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน การคิดวิเคราะห์ การประสานงาน การเป็นผู้นำการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมไปถึงการมีไหวพริบ ปฏิภาณและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น 2 วัน ภายใต้ Concept เที่ยวเมืองรอง ต้องเมืองสตูล เรียนรู้วิถีชีวิต พิชิตแหล่งธรรมชาติ”

CF5CF205-9D68-47CD-824F-02A6596E2D05

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการทำขนมหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่สวนควนข้อง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ สัมผัสความงดงามของหินงอกหินย้อย ภายในถ้ำเล สเตโกดอน การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ชุมชนทุ่งหว้า และกิจกรรมล่องแก่งวังสายทอง ภูต้นน้ำ ล่องแก่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีคณาจารย์ภายในหลักสูตร และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

50B8707F-C198-40E0-BBC9-6EA2EDCDA57A83F6EB15-3571-4B24-92FB-372DB9D7C8FF292469BE-D8E8-4C11-9105-1BD332515209

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60985

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us