|

พุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมฯ วาระ 2 พร้อมไถ่ชีวิตโค

8E4ECC92-CE16-4096-9FF4-9F8FB5F04F67

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ จัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือใต้ และสององค์สมเด็จ ในวาระที่ 2 พร้อมไถ่ชีวิตโค ถวายพระมหากษัตริย์ และพระโพธิสัตว์กวนอิม

เมื่อวันที่ 27 .. 63 ที่ สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ และที่วัดน้ำน้อยนอก หาดใหญ่ .สงขลา แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือใต้ และสององค์สมเด็จ ในวาระที่ 2 พร้อมพิธีไถ่ชีวิตโค ถวายพระมหากษัตริย์ และพระโพธิสัตว์กวนอิมโดยมีนายพิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอาจารย์นิเวศน์ ถาวร เจ้าสำนักเทพนาจาหาดใหญ่ (บ้านเกาะหมี) พันโทเทียนชัย ไชยะเสน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้, นายติณฐ์วรเวช รุ้งมณีวรรณ นายกสมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้, ดร.สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ นางสาววนิดา พรหมขจร ประชาสัมพันธ์สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ และผู้สนใจเข้าร่วม

34E049A2-ACF2-4393-8E56-61F154F410C0

สำหรับพิธีพุทธาภิเษกองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมปางพระมหาจักรพรรดิโพธิสัตว์กวนอิมพันกรเหนือใต้ และสององค์สมเด็จ ในครั้งนี้ถือเป็นวาระที่ 2 ของการทำพิธีพุทธาภิเษกฯ โดยวาระที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์แก่องค์พระที่พุทธาภิเษกและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมเข้าพิธี ได้นิมนต์พระคุณเจ้าเกจิทั่วทุกทิศแดนใต้ที่ต่างเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน ได้แก่ หลวงปู่อิ่ม ปุญญาวุโธ, หลวงปู่เจียม โอภาโส, พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จันทูปโม), พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสสโร), พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขันติโก), พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต), พระอาจารย์คลังแสงปัญญาพโล, พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญโญ), พระอาจารย์ทวี, พระมหานิมิต ถิรธมฺโม อีกทั้งยังมีการจัดสร้างและปลุกเสกเหรียญ และวัตถุมงคล เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมหาจักรพรรดิกวนอิม และเหรียญสองสมเด็จ (รุ่นมหาจักรพรรดิสำเร็จ) มีให้เช่าบูชาทั้งหมด 2563 เหรียญ (เนื้อทอง 358 บาท เนื้อดีบุก 258 บาท และเนื้อเงิน 158 บาท และจะเปิดให้รับเหรียญในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันตรุษจีน) เป็นต้นไป และองค์บูชาขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว กวนอิมปางพันกร 4,598 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) กวนอิมปางยืน 3,998 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) เทพเจ้าเห้งเจีย 3,761 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), เทพเจ้ากวนอู 3,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์), สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงปู่ทวด) 4,849 บาท (จัดสร้าง 108 องค์) สมเด็จพุฒจารย์โต (วัดระฆัง) 4,999 บาท (จัดสร้าง 108 องค์)

0E4CDCC7-83D2-4ACA-83A1-1035ABD7C33D

ทั้งนี้ ทางสมาคมจะจัดพิธีพุทธาภิเษกทั้งหมด 5 วาระ และในวาระที่ 3 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นี้ วัตถ้ำเมืองนะ .เชียงใหม่ วาระที่ 4 วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (เสาร์ห้า) วัตชัยชนะสงคราม และวาระที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 สวดมนต์ข้ามปี พระอารามมณฑลพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พลับพลาชัยปิยะราชา อีกด้วย

B92C7112-5046-44CA-8565-591D848CFF6C1D9CFC50-D5B4-49CF-8F7C-B38A439A7D906C40D79D-9886-4CAE-851B-EB0E12B06E2A0851A70F-5E76-4488-AD94-D9A294F5D5BA957823BD-0613-4C0B-AE6C-858ECCA14DC7CE0CC240-735A-459E-A4DB-7FCDFA82EBE81ECA014F-62A8-4A35-8F8B-D5FD0D07009E

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61093

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us