|

29 ต.ค. วันอัมพาตโลก สคร.12 สงขลา แนะสังเกตอาการ พบแพทย์เร็ว ลดเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต

B4FC4BDD-942B-4753-9F6A-72219C92562C

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา แนะประชาชนสังเกตอาการ โรคอัมพาตโรคหลอดเลือดสมอง หากใบหน้าอ่อนแรงหรือหน้าเบี้ยว สับสน พูดลำบาก พูดไม่ชัด ควรนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ช่วยลดเสี่ยงโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์อัมพาตโลก (World Stroke Day) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลก รวมถึงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต

3ADDFBEC-B1A7-4099-8B56-281DF6AE2D44

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) ประเด็นการรณรงค์ในปี 2563 นี้ คือ “JOIN THE MOVEMENT : เคลื่อนไหวไปด้วยกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ผ่านกิจวัตรประจำวันที่ได้ใช้กำลัง หรือเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกายสม่ำเสมอ พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

สคร.12 สงขลา แนะนำวิธีในการสังเกตตัวเองและคนใกล้ชิดว่ามีอาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ ได้โดยให้สังเกตอาการหรือสัญญาณเตือน “F.A.S.T” ดังนี้ F (Face) ใบหน้าอ่อนแรง เวลายิ้มมุมปากข้างหนึ่งจะตก, A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรง ยกไม่ขึ้นหนึ่งข้าง, S (Speech) พูดลำบาก ไม่ชัด มีปัญหาในการพูด และ T (Time) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ภายใน 4.30 ชั่วโมง (รวมถึงได้รับการรักษา) เพื่อจะได้รับการรักษาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด   

การรักษาที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เป็นโรคอัมพาต ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตได้ เริ่มตั้งแต่การตรวจวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม เลิกสูบบุหรี่ ลดการรับประทานอาหารรสเค็ม เลี่ยงอาหารไขมันสูง รับประทานผักและผลไม้ทุกวันควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะช่วยลดอัตราตายและลดความพิการลงได้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61144

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us