|

ม.อ. ร่วม สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ นำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการแปรรูปยาง

BBC4401B-0A97-42B1-B57E-523DBEBA7CB4

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม .. ร่วมมือ สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ นำเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนการผลิตในโรงงานแปรรูปยางพารา นำงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปยางพาราเพื่อช่วยลดต้นทุน ดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพารา

E9235256-7A62-43C0-AF9D-C143FA0E0D4E

วานนี้ (5 .. 63) ที่ โรงงานแปรรูปยางพารา สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) .หาดใหญ่.สงขลา มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด โดยมีนายสุรพล วงศ์ขำ ประธานสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ, นางเกษร หวานแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ, รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬา, ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยกรรมการสหกรณ์ คณาจารย์ .. และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

DDD90375-3FBC-4476-9B59-65C6AF4AEB69

ทั้งนี้ เนื่องจากโรงงานแปรรูปยางพาราของสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เป็นโรงงานที่มีการแปรรูปยางพาราจากยางแผ่นดิบจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ รองเท้าบู๊ท รองเท้าแตะ แผ่นปูพื้นสนามกีฬา ยางรองส้นเท้าลดแรงกระแทก ฯลฯ ซึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากยางพารา 100% ในกระบวนการผลิตยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง รวมถึงมีต้นทุนค่อนข้างสูง จึงนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้โดยเป็นข้อตกลงที่จะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในมิติพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ ดังนี้ 1. โครงการบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับเทคโนโยีสะอาด เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต/ลดต้นทุน โดยการใช้เศษยางที่เหลือจากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  รวมถึงการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า การสร้างโรงงานอัจฉริยะเพื่อช่วยลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด 2. โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร โดยบูรณาการความร่วมมือจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานของประชากรในพื้นที่ การพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด ผลักดันให้เกิดการเพิ่มมูลค่ายางพาราให้ได้มากที่สุด

8E721A70-8115-498E-AFF1-CBA6FA6571D4

โดยสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ ยินดีรับนักศึกษาจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าฝึกงาน หรือสหกิจวิจัย และคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ยินดีประสานความร่วมมือกับนักวิจัยคณะอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของสหกรณ์ ซึ่งเป็นการร่วมกันผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอีกด้วย

ต้อม รัตภูมิ 0897384215 รายงาน

B9DA095E-FC76-44F8-B53F-1C2FFCD71CD0E931035D-0808-41B7-AE85-CB20E9AF71887A8254F0-36B9-4E81-A61B-8D4CFB9348CE5E3B5139-8DBE-4FA4-B186-3D918A688B31

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61331

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us