|

ม.อ. ลงนามความร่วมมือพัฒนาธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

D3BBB4B9-D976-4617-9C90-E8349A96A857

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ เขตปทุมวัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทยประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืนจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2563 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

2472FEF4-146F-4DFB-A5F5-6AF675AA5FAE

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์กับเครือข่ายมูลนิธิ ได้แก่ สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานอื่นๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนในพิธีลงนาม ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้เกิดธุรกรรมออนไลน์ในชุมชน ยกระดับศักยภาพบุคลากรในชุมชน และเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกรรมออนไลน์เพื่อนำไปต่อยอดสินค้าขยายช่องการจำหน่าย เช่น สินค้าโอทอป สินค้าชุมชน ภายในงานจะจัดแสดงนิทรรศการภารกิจและพันธกิจของมูลนิธิ ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึก ของร้านในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านเพื่อนพึ่งพา, ผลิตภัณฑ์มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, มูลนิธิสมเด็จพระพันวิสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า, อาหารตำรับชาววัง, โรงครัวพระราชทาน

81D77A55-14CE-4372-A043-94C4B51E78A1

โดยรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ก้าวผ่านช่วงเวลาทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรง

F96478D4-C0A9-4825-828D-4DE1C5C2198056629372-38A5-4011-97C1-8DE14B15FE2301FE5707-A7A8-49B1-9D11-79282588264D9D38C99D-7689-44FC-A87B-D2717120CB78AF86696D-027D-4F3C-9210-BB71475C202A334DE91A-2E5D-4F95-B5A2-DBA6C2822B30

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61655

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us