|

มทร.ศรีวิชัย ชวนชุมชน ทน.สงขลา แลกเปลี่ยนปัญหา ร่วมวางแผนพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ

6F5D27F7-ECB1-463A-B245-058FB14B44D2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชวนประชาชนแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาการจราจรและขนส่ง เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญ ร่วมรับฟังและบรรยาย หวังร่วมวางแผนเสนอแนวทางแก้ไข ปูทางสู่การพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ ในเขตเทศบาลนครสงขลา  

เมื่อวันที่ 10 .. 63 ที่ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นชุมชนด้านการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ โดยมี ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลัก พร้อมด้วย ดร.นรบดี สาละธรรม วิศวกรและที่ปรึกษา นางธีราธัญญ์ วราภัคทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต 12 สงขลา ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร และตัวแทนจาก 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดหัวป้อม ชุมชนวชิรา ชุมชนย่านเมืองเก่า ชุมชนวัดชัยมงคล และชุมชนวัดไทรงาม จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

BED00688-AD6E-424B-BCD9-C720A033C5B9

ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นงานวิจัยของโครงการจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่ ซึ่งเป็นโครงการย่อยที่ 3 ของโครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมือง และโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีเป้าหมาย สำคัญคือการสร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของพื้นที่ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชน เขตเทศบาลนครสงขลา ในการหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งด้านการจราจร ความปลอดภัยทางถนน และการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งสร้างความร่วมมือหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ด้านวิชาการด้วย

89958622-1107-4F60-804E-4B06B2A2AF9D

ด้าน นางจิตราภรณ์ อัมโร ตัวแทนประชาชนจากชุมชมวัดชัยมงคล เปิดเผยว่า ชุมชนมีปัญหาเรื่องที่จอดรถเป็นอันดับแรก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องจอดรถบริเวณหน้าบ้านของตนเอง ซึ่งถนนค่อนข้างแคบทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลไปถึงปัญหารถติดในบางครั้ง ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพคือเรื่องของพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนที่ค่อนข้างขาดความมีน้ำใจ ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่ได้สะท้อนออกไปในกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นแล้ว และได้ร่วมกันกันเสนอแนวทางการแก้ไขออกมาหลายวิธี ตนมองว่าสามารถทำได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน และจากทุกภาคส่วนด้วย

E05E060B-197B-49A9-9F83-9D20ED601526

ขณะที่ นางรัชนี เพลิงน้อย ตัวแทนประชาชนจากชุมชนย่านเมืองเก่า ปิดท้ายว่า กิจกรรมต่างๆ ของโครงการในครั้งนี้  เป็นเหมือนเวทีที่ให้ชาวบ้านได้อออกมาพูดระบายปัญหาต่างๆ ซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เหมือนเป็นการมอบความรู้ให้แก่ภาควิชาการเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เพื่อดำเนินงานต่อไป และสิ่งที่ชุมชนของเรานั้นได้กลับมาคือรู้ว่าควรแก้ไข และควรปรับปรุงชุมชนของเราในด้านการจราจรให้ดีขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากชุมชนย่านเมืองเก่านั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา การได้มีส่วนร่วมระดมความคิดเห็นจึงนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาให้สงขลาเป็นจังหวัดที่มีภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยิ่งขึ้น

D1BD2CE4-58F0-4130-94C1-EB2A93B45EBB

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61663

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us