|

‘เดอะ บัดดี้ จีเนียส’ จัดงาน Future Connector เปิดโอกาสสำรวจเส้นทางสู่ฝันครั้งที่ 1 ร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3E0D549B-156E-4886-B515-A082C3A71EE0

โรงเรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส (The Buddy Genius School) จัดงาน Future Connector เปิดโอกาสสำรวจเส้นทางสู่ฝัน ครั้งที่ 1 เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มความร่วมมือต่างๆ ที่จะร่วมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้ง ครู หรือ โค้ช ผู้ปกครอง โรงเรียน มหาวิทยาลัย และภาคธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหา และแสดงความเป็นตัวเองออกมา เพื่อประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียน โดยมีคุณเจนจิรา จันทะมุณี ผู้ก่อตั้งเดอะ บัดดี้ เอ็ดดูเคชั่น คอมมูนิตี้ (The Buddy Education Community) พร้อมด้วย คุณอาภารัตน์ หุตะมาน ผู้ก่อตั้งสถาบันเซลฟ์เล็ป (S.E.L.F LAB) ..เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาซีไบร์ทหาดใหญ่ (C-Bright Hatyai) คุณบุญชู หัสมา ผู้ก่อตั้งโรงเรียนออลลี่ ไซน์ (Only Sci.) คุณพอเพ็ญ ประเสริฐศิลป์ ผู้บริหาร ลีป อะโบฟ สตูดิโอ (LeapAbove Studio) โรงเรียนธุรกิจสำหรับนักออกแบบ คุณเมธาวี ทับสระ ผู้บริหารโรงเรียนสอนภาษาเดอะ บัดดี้ (The Buddy Language School) คุณสิริมา ศิริเพ็ญวัฒนา ผู้บริหาร บริษัทสตั๊ดดี้อัพ เอ็ดดูเคชั่น (Study Up Education) ร่วมพูดคุยแนะแนวทางในการเรียนแก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ในหัวข้อเปิดโอกาสสํารวจเส้นทางสู่ฝันซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น ที่ โรงเรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส (The Buddy Genius School) .หาดใหญ่ .สงขลา เมื่อวันที่ 28 .. 63

AD7CBC49-5A75-4437-A502-0DBB239813CD

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การแสดงผลงานของนักเรียนที่เรียนในรูปแบบ Project Based Learning, การแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย, การนําเสนอแผนธุรกิจจากสิ่งที่รัก สู่การทําธุรกิจ Passion Drives Business”, การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ และการแสดงหุ่นยนต์เก็บขยะ, การแข่งขัน E-Sport, การเวิร์คช้อปสําหรับครอบครัว ในหัวข้อฟังให้มากกว่าที่ได้ยินโดยวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ คุณ เรือรบ จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand อีกด้วย

467BF86B-3C6D-4C3E-8268-3A12535ABF73

สำหรับโรงเรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส (The Buddy Genius School) เป็นโรงเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จัดการเรียนการสอนตามความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน โดยการนําหลักสูตรฟินแลนด์มาปรับใช้ เพื่อให้เด็กๆ เรียนอย่างสนุก และมีความสุข รวมทั้งเรียนรู้ทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ ทางโรงเรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส ยังได้นําหลักสูตรผู้ประกอบการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้ผู้เรียน มีวินัย รู้เป้าหมาย จัดการการเงินได้ มีทักษะความคิดแบบผู้ประกอบการ สามารถสร้างธุรกิจจากสิงที่รักได้โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ทดลองเรียนใน สิ่งที่แปลกใหม่ และทําในสิ่งที่แตกต่างผ่านการเรียนแบบ Project Based Learning โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน เดอะ บัดดี้จีเนียส เชื่อว่านักเรียนสามารถออกแบบความสุขและความสําเร็จได้ด้วยตัวเอง ผ่านการลงมือทํา

E832A60C-B534-4D6E-ABBD-BC70A3C78BE0

โดยจุดเด่นของหลักสูตรเดอะบัดดี้ จีเนียส ได้แก่ 1. Personalize Pathway การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนในการออกแบบการเรียนรู้และผู้เรียนมีตารางเรียนที่ไม่หมือนกัน 2. Project Based Learning กระบวนการการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เน้นการลงมือทําจริง และมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จริง 3. Finland Curriculum หลักสูตรฟนแลนด์ 4. Entrepreneur Curriculum หลักสูตร Talent Dynamics เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคน 8 Profile และ Startup Program 5. Concentration Curriculum กลุ่มวิชาการ, กลุ่มทักษะศตวรรษที่ 21 และกลุ่ม IKIGAI 6. Innovative Educator ผู้ดูแลการเรียนการสอนผ่านการอบรม เป็นระยะเวลา 2 ปี 6. Edupreneur ดูแลและให้คําปรึกษาด้านธุรกิจจากผู้ประกอบการ 8. Bilingual Curriculum หลักสูตรสองภาษา 9. One-on-one ช่วงเวลาที่มีการพูดคุยและปรึกษาทั้งกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อติดตามพัฒนาการ การเรียนรู้ของนักเรียน 10. Life Coach การCoaching ให้กับนักเรียนแบบส่วนตัวอีกด้วย

EB158599-6669-4A01-95D3-31F28DC9E41A18C380BB-6DD7-4C3D-B6B3-B19E8C831572E6E7F99F-D8ED-4731-B99E-67152A475D829D34B2D4-55ED-44AD-B895-1EA134BA4142DF09BADE-D5B8-49F7-9FAB-DF1E1295B85463223AA8-85F4-4C82-ABDA-2CCAB111F4D1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61934

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us