|

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2563 ชี้ เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

ข่าวแจก_วันเอดส์โลก2563 copy

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563 สร้างการรับรู้ภายใต้ประเด็นสารรณรงค์ “Walk Together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”

จากการคาดประมาณล่าสุดปี 2563 (Spectrum-AEM 2019,6 เม.ย.2563) พบว่าเมื่อสิ้นปีประเทศไทย จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 472,376 คน เอชไอวีรายใหม่ 4,855 ราย/ปี (เฉลี่ย 33 ราย/วัน) และจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ที่เสียชีวิตจากเอชไอวี 11,882 ราย/ปี (เฉลี่ย 32 ราย/วัน)

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (ข้อมูลจาก HIV infor Hub และ NAP WEB Report สปสช. ณ วันที่ 7 กันยายน 2563) ว่า พบจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2556 – 2563 จำนวน 22,681 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 18,335 ราย และสามารถ กดปริมาณไวรัส (vl) < 1000 copies/ml จำนวน 15,638 ราย และพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 952 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด คือ สงขลา 9,686 ราย รองลงมา ตรัง 3,687 ราย, พัทลุง 2,751 ราย, นราธิวาส 2,209 ราย, สตูล 1,501 ราย, ยะลา 1,426 ราย และปัตตานี 1,421 ราย ตามลำดับ และจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสียชีวิตสะสม จำนวน 4,938 ราย

ผอ

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ในปี 2563 ได้กำหนดประเด็นสารรณรงค์ Walk Together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม

สคร.12 สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทั่วประเทศ ทุกสิทธิ์การรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61974

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us