|

วิศวกรรมศาสตร์ เปิดบ้าน รุ่นพี่ บอกต่อ รุ่นน้อง จัดค่ายอยากเป็นวิศวกร มทร.ศรีวิชัย

7009F9B0-914F-4EB4-9EB8-3492C5BFCEA4

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ เปิดค่ายอยากเป็นวิศวกร มทร.ศรีวิชัย เป็นการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ได้มีแนวทางในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และรู้จักการสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มากขึ้น โดยมีรุ่นพี่มาส่งต่อประสบการณ์ตรงในการเรียน การทำกิจกรรม ของแต่ละสาขา รวมทั้งน้องๆ จะได้ทราบว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง และยังเปิดสาขา พาน้องๆเยี่ยมชมทุกซอกทุกมุมของทุกๆสาขา ในคณะฯ ร่วมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนต่างโรงเรียน ซึ่งน้องๆ ที่มาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี การจัดค่ายในครั้งที่ มีน้องๆ จากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายจังหวัด อาทิ นครศรีธรรมราช 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสงขลา มาร่วมค่ายในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนมีความฝันที่แตกต่างกันออกไป แต่เป้าหมายเดียวกันคืออยากเรียนให้จบและมีงานทำที่ดี ซึ่งหากมาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รับรองได้ว่าถ้ามีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาแล้วนั้นก็จะมีสถานประกอบการรอรับเข้าทำงานทันที หรือจะไปสอบเป็นข้าราชการทำธุรกิจส่วนตัวได้อย่างภาคภูมิใจ

1973A049-1C57-43F8-89B9-D3BCAB6F681E61CC830C-FB0D-4BAF-A802-9A7231884CC05C6CB37A-B866-4977-BA67-04431D7359E34F545CA0-2571-48C0-B6C1-2A1CFDA9FDA3DF273B53-3939-4427-BD1A-D9F3B869D61A

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61984

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us