|

วิศวะ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เน้นสร้างเสริมประสบการณ์ นศ. เพื่อไปสู่ระดับสากล

AA08FC96-6F5C-4ABE-AF4A-362B8C724675

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการนวัตกรอิเล็คทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย หลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการนวัตกรอิเล็กทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการดำเนินการโครงงานสิ่งประดิษฐ์ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้านำเสนอผลงานวิชาการ การประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ หรือสิทธิบัตรรวมถึงการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีการนำเสนอผลงาน สาธิตวิธีการใช้งาน ให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมกับทางคณะ อาทิ เครื่องบีบอัดและคัดแยกขวดพลาสติกใสและกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลอัตโนมัติ เครื่องเขียนจรไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดชิ้นงานไม่เกิน 4*4 เซนติเมตร ตู้ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ  เครื่องแยกบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่แบบระยะไกลแสดงผ่านเว็บไซด์ ฯลฯ ซึ่งสร้างความสนใจให้น้องๆ ที่มาร่วมชม ร่วมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ยังได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของการนำเสนอและการสาธิตเสมือนจริงได้เป็นอย่างดี

79BAA536-E8AF-4F09-B66D-4C64777BD7F6

โครงการนวัตกรอิเล็คทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ จะป็นการนำร่อง ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลต่อไป

6582AFD9-3150-4AEA-9223-DF92167B69D4F3EB0604-B16F-4998-A637-9D3F5EE676849ED9BD4A-C23E-489A-ADE0-AACE6F4F4167D7452AF4-8C89-4B7F-A896-45561B268799

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61993

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us