|

นักศึกษา ม.หาดใหญ่ คว้า 6 รางวัล จาก สสอท.

68105DCA-DA39-47DA-A63B-21905057A6C6

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 โดยปีนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ นางสาวอภิวรรณ  ยอดมงคล ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นางเรวดี สุขชุม ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นายประชา แซ่เซ็น ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ และ นายวันชนะ ชาโนเพ็ญศิริ  ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71B37ABE-3652-4CFB-9D3C-206E3AE802BD

นอกจากนี้ นักศึกษาจาก .หาดใหญ่ ยังคว้าอีก 2 รางวัล จาก สสอท. ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษาปี 2020 SOCIAL RESPONSIBILITY หัวข้อนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ทำอะไรเพื่อสังคม?” โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  อันดับ 1 นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน จากชื่อผลงานสละเพื่อเติมเต็ม เท่ากับสุขที่แท้จริงและรางวัลชมเชย อันดับ 4 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากชื่อผลงาน “The Positive Energy”

896E1A30-84F5-4571-B22B-B454325C06374B7E3ADF-6077-453F-8511-C861F79473CC616A4B44-555C-491A-967F-795F9BD17C81DC7ABF9D-0352-41F2-8BC6-52ED626A15D5B481F581-FA76-42D8-8AFB-CC7D6AEE06F0

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62002

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us