|

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้.

C5BCE98F-B8B2-482B-9573-8CD5DAA46964มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้. ขอเชิญประชาชนร่วมด้วยช่วยกันบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม เป็นต้นไป ด้านหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

#ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา และกลุ่มนิสิตจิตอาสา ร่วมกับ ตชด.ภาค 4 / ตชด. 43

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62110

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us