|

ถึงเวลาชี้ชะตา นายกฯและสมาชิกสภา อบจ.สงขลา

40316A63-DC33-42BD-94FE-EF7744812688        วันนี้ 20 ธันวาคม 2563 ทุกสนามเลือกตั้งท้องถิ่น อบจ.ทั่วประเทศพร้อมเปิดให้ผู้มีสิทธิ์มีเสียงได้พร้อมหน้าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั่งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.

สำหรับจังหวัดสงขลา มี 16 อำเภอ 36 เขตเลือกตั้ง 1,923 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,067,526 คน เชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกคนดีคนที่จะมาเป็นตัวแทนของเราในการทำหน้าที่เพื่อพัฒนาสงขลาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพDBF845AE-BA9C-4AD3-A685-4ECBB2101A0983E8847D-231B-4B83-AF33-C7728E1D0EBC

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62512

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us