|

สคร.12 สงขลา เฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค้นหาเชิงรุก ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

       C25030EF-A301-4076-BAB0-C87021BEF292       มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในการเดินทาง เข้าออกพื้นที่ ประกอบด้วย กรณีเดินทางจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)จะต้องมีการคัดกรองเข้าออกเข้มข้นมากที่สุด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยองชลบุรี จันทบุรี ตราด สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสังเกตอาการ ติดตั้งและแสดงแอปพลิเคชันหมอชนะแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมแจ้งเหตุผล ความจำเป็นในการเดินทาง แจ้งสถานที่ปลายทาง และแสดงเอกสารการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในท้องที่ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง/หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด/ เจ้าของสถานประกอบการ ในการผ่านด่านตรวจคัดกรอง

       กรณีเดินทางจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จำนวน 23 จังหวัด ได้แก่นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายกกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยองชุมพร ระนอง และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อสังเกตอาการ ติดตั้งและแสดงแอปพลิเคชันหมอชนะแก่เจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเหตุผล ความจำเป็นในการเดินทาง แจ้งสถานที่ปลายทาง ส่วนกรณีเดินทางจาก พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีเหลือง) จำนวน 49 จังหวัด ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมแจ้งเหตุผล ความจำเป็นในการเดินทาง แจ้งสถานที่ปลายทาง รวมติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ    513E2417-D9AE-4324-8EE2-66FFAC60D7A8       นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขอให้ผู้เดินทาง เข้าออก พื้นที่ เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการอยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ+ใช้หมอชนะรวมทั้ง ขอความร่วมมืองด ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

นอกจากการเฝ้าระวังตามการแบ่งระดับพื้นที่แล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในสถานประกอบการต่างๆ ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 จำนวน 2,398 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 อีกทั้ง ยังมีการเฝ้าระวัง/คัดกรอง แรงงานผิดกฎหมาย(คนไทยและต่างด้าว) ซึ่งแอบลักลอบเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่/ชุมชน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบแรงงานผิดกฎหมายเดินทางเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ประสานฝ่ายปกครอง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สคร.12 สงขลา ห่วงใยพี่น้องประชาชน เน้นย้ำ ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ เช็คชื่อไทยชนะ+ใช้หมอชนะ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62992

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us