|

‘นิพนธ์’ลง พ.ท.ซ้ำยะลา เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยา-ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง ย้ำ รัฐบาลพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน

EF721581-399D-4A4A-B815-268A437F7851รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลง ..ซ้ำยะลา เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง ย้ำ รัฐบาลพร้อมดูแลพี่น้องประชาชน

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านยุโปอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายภูริพงศ์ พงษ์สุวรรณศิริและคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย พบปะประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพของมูลนิธิ ...เสนีย์ ปราโมชให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จำนวน500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา จากนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา    4A2FA444-8AF7-4748-83A7-1B45EF5296F6      ต่อมานายนิพนธ์ รมช.มหาดไทย พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในตำบลลำพะยา หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมกับแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 500 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

    นายนิพนธ์ กล่าวว่าตนได้ติดตามรายงานทุกวัน และทราบว่าทุกคนทำงานอย่างหนัก จึงตั้งใจมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและด้วยความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัย ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมการสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขัง และน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาได้เริ่มคลี่คลายลง แต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา และอำเภอเบตง รวม 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,562 ครัวเรือน ขณะนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด    CCB86396-2615-4B6E-9434-DA2F75E18E18       นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อเร่งรัดการเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และการฟื้นฟูหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้งจ่ายเงินชดเชยเยียวยากรณีเสียชีวิต บ้านพักอาศัยเสียหาย พื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหายฯลฯ อย่างเต็มที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทีมทำความสะอาด รวมทั้งความปลอดภัยจากน้ำจากไฟ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ทันที

    ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยไม่ทอดทิ้งใครแน่นอน รวมทั้งขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกพื้นที่ตามกำลังของตนเอง เพื่อให้เราก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

8E49FE15-FEC7-450E-A12D-80F4A794DA3A

8094D43C-48A9-4276-9A1E-AACCD55B3E9E

7B7379E7-63B8-4D3B-B1BB-F23A1DBE6F3A

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63015

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us