|

ทหญ.ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ เข้า/ออก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

29320302-65A6-438A-AA15-9F1B0421BB6Eท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)ขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการในการ เข้า/ออก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการฯลฯ) อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการในการ เข้า/ออก พื้นที่ ดังนี้

1. ก่อนเข้าพื้นที่อาคารผู้โดยสาร ทุกท่านจะต้อง Scan QR Code ไทยชนะเข้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

2. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้องลงทะเบียน AOT Airports Application   ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก

3. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้อง Scan QR Code ไทยชนะออกก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง

4. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าทุกท่าน จะต้อง Scan QR Code (Songkhla Care) เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมาตรการของจังหวัดสงขลา

5. ก่อนออกจากอาคารผู้โดยสาร (ยกเว้นผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้า) ทุกท่านจะต้องScan QR Code ไทยชนะออกที่ประตูทางออกอาคารอาคารผู้โดยสาร  9B9CC09A-E21D-41CF-BA96-CD9A1518BC41       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 . เป็นต้นไป ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ที่นี้ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่งโมง

       ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3

46C9CFB3-5719-46FE-88A0-82B09573738E

0D379FB1-145E-4378-B5C5-60DCF936718E

5605B962-AB13-4EBA-82BE-091F90456D0F

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63055

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us