|

เลขาธิการ ศอ.บต. เตรียมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จากผลกระทบ COVID-19

      EA784E69-EF40-4809-AFF0-5E7546A1D719      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาคนว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งผลกระทบจากโรคระบาดโควิด – 19 ทำให้มีแรงงานที่ไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศ ได้เดินทางกลับมา ยังประเทศไทย กว่า 20,000 คน ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน

       ศอ.บต. จึงได้มีการแก้ไขปัญหาผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ โดยรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน ซึ่งมีการเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 คือแผนการพัฒนาอาชีพให้ประชาชนที่กลับจากประเทศมาเลเซีย ได้ทำงานในบ้านเกิดหรือทำงานต่างจังหวัด ซึ่งภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้      0124A995-E713-40CE-B71C-CD8C05425A2D      โดยให้ทางบัณฑิตอาสา ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลผู้ว่างงาน สภาพครอบครัว กว่า 17,000 คน มีการสำรวจไปแล้ว 12,000 คนว่ามีความพร้อมสู่ตลาดแรงงานมากน้อยแค่ไหน และเริ่มเตรียมความพร้อมในการดูแลต่อไป ซึ่งจำนวนเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 40,000 คน ศอ.บต. ได้วางแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งกลุ่มคนว่างงานเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการสร้างอาชีพได้ เช่นเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจอนุภูมิภาค 5 จชต.หรือ SME นักธุรกิจรุ่นใหม่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอยู่ในขณะนี้       EC8DB504-080B-4567-988C-FC133E955A91       นอกจากนี้ ศอ...ยังได้มีการเปิดพื้นที่ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ได้มีการส่งแรงงานในพื้นที่ไปทำงานที่ โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิค จังหวัดเพชรบุรี ไปแล้วจำนวน 1,000 คน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ว่างงาน ได้มีอาชีพ มีรายได้ ซึ่งทั้งหมดที่ภาครัฐและทุกภาคส่วนได้พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อต้องการลดระดับความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนมีโอกาส มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม2563 มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 500 ราย ศอ.บต.ร่วมกับจังหวัดสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วย รวมถึงพี่น้องประชาชน ทำให้มีผู้ติดเชื้อยืนยันเป็นศูนย์ ซึ่งที่ผ่านมาทาง ศอ.บต. ก็เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือทุกฝ่าย      9737BF4B-FCB9-47AE-A5B8-18B3B6D3E85A       ทั้งนี้จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน (19 มกราคม 2564)  เวลา 11.30 . จากศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 (ศบค.) มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย มีผู้เสียชีวิต 70 ราย สำหรับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4 ราย ปัตตานี 0 ราย นราธิวาส 4 ราย ยะลา 0 ราย และมีผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วทั่วโลก 96,005,763 ราย

       อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63094

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us