|

อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนา วิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

F50DA600-358F-4169-90D0-E5B144E650AE       เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาวิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงแรมอัลฟาฮัจย์.หาดใหญ่ .สงขลา ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม2564 โดยมี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด  

        การประชุมสัมมนาวิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามบันทึกความตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง พลเอกปราการ ชลยุทธ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีบทบาทในการประสานงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงฯ ร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1A92A7A6-65FF-4F7D-AD57-AC3355ED9D0A

25874A6E-1845-49A4-82E0-A44EAD21D20B

A3121782-7559-41F7-9036-948079D4ECC5

C485DBF6-6FBE-45A3-91F0-5D4BD95C8EDA

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63107

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us