|

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สร้างความมั่นใจ ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

       11E7CAB7-AEDB-4D61-8B07-CF03D708B211        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00 . ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (จิตอาสาพัฒนา ช่วยประชาชน) โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4  (ผบ.พล.พัฒนา 4) เข้าดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       โดยการขัดล้างทำความสะอาด และชุด PPE. กองพลพัฒนาที่ 4 ฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง/ สัปดาห์ บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ พื้นที่บริเวณ Sorting area หน้าชานชาลา อาคาร 1 ไปจนถึงอาคาร 2 และพื้นที่ภายนอกส่วนงานต่าง ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจให้แก่ ผู้โดยสาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

B6792B0E-A70A-411A-B6B5-E851FD3D55A5

6C14F066-65A5-4B2D-9232-2AB071DEC492

8BFD784D-F148-4F02-B7AC-B61B329434E9

DDFEFA73-9CD1-4E40-983D-13AD648C8C67

98563218-235C-4DB9-9362-DFCA3314F953

E72690EC-1DCE-4260-8A4D-6106772F6B25

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63225

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us