|

นักวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ระบุ ภาครัฐเป็นกำลังสำคัญกระตุ้นเศรษฐกิจ รับมือวิกฤตโควิด – 19

         BA74F8A8-A741-4447-AEE7-78A96B9F2112          นักวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผย เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้ต้องพึ่งพาภาครัฐ และระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ชี้ .. เป็นกำลังหลักที่มีระบบจัดการที่ดีมีแนวคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้ประกอบการ

         ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากมีการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และส่วนใหญ่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการลง อย่างไรก็ตาม เกาะสมุยยังมีประชากรท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพประมง ควบคู่ไปกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว จึงทำให้ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงจะเป็นนักลงทุนที่มาจากต่างพื้นที่มากกว่าคนท้องถิ่นเอง ประกอบกับยังมีประชากรบางส่วนที่มีรายได้น้อย และไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ อินเทอร์เน็ต และไม่มีสมาร์ทโฟนที่รองรับมาตรการดังกล่าว       5D3C1F09-6989-4A7D-9BA3-F3ADF427A6DD   ขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย เมื่อมีการปิดประเทศ จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่าประชาชนในพื้นที่เริ่มออกมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ถือเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ถึงแม้จะมีมาตรการควบคุมผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง แต่ยังไม่มีมาตรการล็อกดาวน์จังหวัดเหมือนครั้งแรก ซึ่งคิดว่าเศรษฐกิจและท่องเที่ยวหาดใหญ่จะมีโอกาสฟื้นขึ้นมามากกว่าพื้นที่อื่นๆ

           ดร.สินาด กล่าวต่ออีกว่า เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นขึ้นได้นั้นต้องพึ่งพากลุ่มที่ยังรอดคือ กลุ่มที่ยังมีรายได้ เช่น หน่วยงานราชการ พนักงานของรัฐ รวมถึงนโยบายช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ จากรัฐ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ การจัดประชุมสัมมนาตามโรงแรมต่างๆ แทนการประชุมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องมีมาตรการและระบบดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ด้านตลาดนัดขนาดเล็กที่ถูกสั่งปิด แต่รัฐยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการที่จะทำให้ตลาดสามารถเปิดได้อย่างต่อเนื่อง ต่างจากร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ที่รัฐค่อนข้างเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัย จึงอยากให้ภาครัฐมีการถอดบทเรียน ให้ความเชื่อมั่นและเกื้อหนุนตลาดนัดขนาดเล็กหรือสถานที่ที่ประชาชนยังต้องใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับร้านค้าขนาดใหญ่ ด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องมีการจัดโปรโมชั่นหรือแพ็คเกจลดราคาต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าอีกด้วย       E41063A1-B157-4B5E-AB76-ACC11A7E570E         “กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้ต้องมีระบบสาธารณะสุขที่เข้มแข็ง จึงจะสามารถจัดการกับวิกฤตได้ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถือเป็นกำลังหลักที่มีระบบการจัดการและมีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขได้ดี อีกทั้งยังมีแนวคิดที่ดีในการจัดการปัญหาต่างๆ เช่น การจัดตั้งกลุ่ม PSU Bazaar และตลาดเกษตร .. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ บุคลากรนักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19” ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว

3FB9309B-9A93-4B6E-8406-3A7C5440AC15

676A9CB0-C1A9-4063-BC8B-8721FCF290F5

46921769-8CF1-42F8-BDD0-76037E091F00

595EF62E-4E6C-4816-9691-2986EBBD1773

E2BB93C8-805D-45F5-9049-11BA1055E995

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63274

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us